Lagen om ekodesign avgör företagens framtid

Att förbättra produkters energieffektivisering – det är meningen med ekodesignlagen som antogs i maj förra året. Men problematiken är stor då både kunskap och tydliga tolkningar saknas.

Lagen om ekodesign trädde i kraft den första maj 2008. Den avser alla energianvändande produkter, utom transportmedel. Lagen innebär att tillverkare måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer när produkten designas och tillverkas. Produkter som inte uppfyller kraven kommer inte att få sättas på marknaden eller tas i bruk inom EU. Detta innebär att det som redan finns inom EU får säljas, men nytillverkning och import får inte ske.

Sveriges roll

Energimyndigheten representerar Sverige i ekodesignarbetet och i december förra året höll man en hearing för inbjudna företag och branschorganisationer där ekodesignlagen och myndighetens roll i arbetet presenterades. Energimyndigheten berättade då att deras jobb är att utvärdera förslag och ta ställning till förslag på produktkrav, se över tillsynsansvar, informera om produktkrav, samt att underlätta arbetet för små och mellanstora företag.

– Vår roll är att slåss för svenska synpunkter i Bryssel. Exempelvis när det gäller varmvattenberedare så har vi i Sverige en annan elmix än vad man har i Storbritannien. Olika länder har olika lösningar och det är sådana frågor som vi tar upp, säger Nils Ahlén på Energimyndigheten.

Inga insatser än så länge

Men föreskrifterna om ekodesign är fortfarande i sin linda, då både informations- och utbildningsinsatser för små och mellanstora företag och tydliga tolkningar av direktiven låter vänta på sig. Att produkter som inte uppfyller kraven inte kommer att få ”tas i bruk”, är en tolkning som ska utvärderas mer. Likaså samordningen av olika direktiv och energimärkningar. Dessutom tolkas direktiven olika i olika EU-länder.

– Än så länge är det hearingar och vår hemsida som står för informationen, och det beror på att vi inte kan gå ut med någon färdig information innan de slutgiltiga besluten är fattade.

Men några problem med ekodesignlagen ser inte Nils Ahlén utan menar att höga krav kommer att snabba på utvecklingen för mer energisnåla produkter. Dock påpekar han att verkligheten nu innebär att företag som inte klarar av att ställa om till de nya produktkraven kommer att fasas ut från marknaden.

Hjälp till mindre företag

För att förhindra att företag tvingas lägga ned, och eftersom direktivet förespråkar åtgärder för små och medelstora företag som kan få problem med produktomställning, är detta något Energimyndigheten kommer att arbeta mer för framöver.

– Vi har inte kommit så långt med arbetet för små och medelstora företag idag och vår roll är att jobba med information till dem och inte hjälpa dem med ren upplysning om produktutveckling.

Än så länge har Energimyndigheten inte gjort någon riktad informationsinsats till mindre företag, men Nils Ahlén påpekar att det kan komma framöver. Det finns också planer på att en annan myndighet att få ansvar för det arbetet. Under sin senaste hearing gav Energimyndigheten rådet att företag inte ska vänta med att ställa om sin produktion, utan att de ska ta kontakt med sin branschorganisation för att få hjälp med information.

Målet med ekodesignlagen

Men trots vissa oklarheter är målet med ekodesignlagen klar.

– Möjligheterna med direktivet är att vi sparar en ohygglig massa energi. Idag ligger mest fokus på energi men det kommer att läggas mer fokus på andra miljöparametrar som livscykelanalys framöver.

Det är ett arbete som redan har börjat i och med utfasningen av glödlampor, ett beslut som togs i början av december (Läs mer på sida 42). Då lågenergilampan är närmaste alternativ för stunden, och lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver, måste man också ta hänsyn till hur återvinning av produkterna sker.

För stunden pågår också diskussioner på EU-nivå huruvida ekodesigndirektivet ska vidgas till att också ställa produktkrav på energirelaterade produkter som exempelvis fönster och kranar.

– Frågan om energirelaterade produkter är ett väldigt spännande område som nu ligger ute på remiss. Det är ett mycket större område som kommer att leda till ännu större energibesparingar, säger Nils Ahlén.

Fakta

Produktkrav

För att omfattas av direktivet måste produktgruppen ha en försäljningsvolym på 200 000 enheter per år inom EU. Ett 30-tal olika produktkategorier är nu aktuella för ekodesigkrav. Hittills har produktkrav för standby/off mode-förluster, för gatu- och kontorsbelysning, hembelysning, enkla digitalboxar samt externa nätaggregat röstats igenom av Ekodesignkommittén. Förslagen granskas av parlamentet innan de kan antas av kommissionen.

Förslag om produktkrav samt märkningsdirektiv för vitvaror är för närvarande ute på remiss och omröstning för varmvattenberedare samt fläktar, pumpar och elmotorer hålls i mars.

Energimyndigheten representerar Sverige i ekodesignarbetet och samordnar synpunkter från myndigheter som Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket och Naturvårdsverket samt från branschorganisationer och industriföretag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.