Ekodesign ger ekonomisk vinst

Att identifiera marknaden och kundens behov, vända det och skapa en miljöprofil på företaget, samt att kombinera ekonomisk vinst med miljö. Det är Esbes framgångsrecept för att arbeta med miljöanpassad produktutveckling.

Ekodesign ger ekonomisk vinst

– Jag tror inte att vi hade överlevt om vi inte arbetat med miljöanpassad produktutveckling, säger Leif Tagesson, utvecklingschef på Esbe.

Esbe i Reftele utvecklar, tillverkar och marknadsför ventiler och ställdon för värmereglering av vätskeburna system. För några år sedan skrev man om sin affärsidé med fokus på att utveckla resurssnåla produkter. Och med en ny affärsidé växte också ett tydligare miljöfokus fram.

– I början handlade det mer om att sänka kostnader för produkten i sig. Samtidigt sänkte vi också miljöbelastningen, säger Leif Tagesson.

Arbetet med miljöanpassad produktutveckling på Esbe tog främst form utifrån, då kunder, lagar och direktiv började ställa krav på produkterna.

– På produktstabens initiativ togs en sortimentsplan fram för vilka produkter som ska utvecklas och på den vägen är det, berättar Leif Tagesson.

Lyckat resultat

Resultatet av ett lyckat projekt är nya laddgrupper och laddventiler avsedda för fastbränslepannor. I detta fall var det kundbehov, där ett ökat intresse för fastbränsle som energialternativ, som satte igång utvecklingsarbetet. Esbe hade liknande produkter tidigare, men inte lika miljömässigt bra.

De nya ventilerna som utvecklades ser till att vedpannan snabbt kommer upp i hög förbränningstemperatur och bidrar också till att bibehålla en hög temperatur under hela förbränningscykeln. Detta har bidragit till att utsläpp av sot och emissioner minskar samt att tjärbildningen i pannan reduceras och livslängden på själva pannan ökar.

De nya laddgrupperna som utvecklades ger ett högre energiutnyttjande jämfört med liknande produkter på marknaden. Den nya produktserien tog ungefär 12-18 månader att utveckla och idag har Esbe fått en kontinuitet i sitt utvecklingsarbete, där man både utvecklar helt nya produkter samt vidareutvecklar och miljöanpassar befintliga. På Esbe arbetar man med flera projekt åt gången och spottar ut produktnyheter årligen.

Miljö och ekonomi, hand i hand

Livscykelanalys är en stor fråga när man arbetar med miljöanpassad produktutveckling. Esbe har tidigare arbetat med ett särskilt dataprogram för att se över sina produkter, men Leif Tagesson berättar att man har slutat med det och istället har en mer generell syn på livscykelanalys.

– Idag vet vi vilka material vi ska använda oss av när vi konstruerar. Branschen kräver att vi använder mässing i våra produkter, ett material som är energikrävande, men som vi inte kan ta bort av kvalitets- och marknadsskäl. Vi strävar ständigt efter att minska användningen, vilket också beror på ekonomiska intressen.

Leif Tagesson påpekar att en viktig drivkraft i arbetet med miljöanpassad produktutveckling är ekonomin, där miljö och ekonomi ofta går hand i hand och genererar vinst åt båda håll.

– Vi har en hög marknadstillväxt och om det beror på våra energisnåla produkter eller kontakter och profilering, det vet jag inte. Men jag tror absolut att själva produkterna spelar roll.

Även kunder och leverantörer har reagerat positivt på Esbes produktutvecklingsarbete och Leif Tagesson tror att miljöprofilen ger företaget en konkurrensfördel.

Mätningar och labb

Att kunder och konsumenter reagerat positivt beror främst på att Esbes produkter blivit energisnålare. Just hur kunden använder komponenterna har stor betydelse i Esbes produktutveckling. Det är en kunskap som man har fått bygga upp inom företaget. Nu har man ett labb där man simulerar olika komponenter och hur de används i fastigheterna.

Som en del i sin utvecklingsstrategi har Esbe fortgående forskningsprojekt med universitet och högskolor, bland andra Chalmers. För stunden pågår projekt om tappvarmvattenproduktion och att kombinera solvärme och biobränsle.

Ekodesignlagens effekter

En utmaning som Esbe står inför idag är det nya ekodesigndirektivet och dess tolkningar. Bland annat har man diskuterat huruvida standby-krav på elektronikprodukter gäller för Esbes produkter. Även nya produktkrav för varmvattenberedare kan påverka företagets produktion.

– Det beror på hur direktivet slutligen skrivs, men om man inte får producera varmvatten från el kan det påverka våra kunder negativt. Dock kommer varmvattenbehovet att kvarstå och som komponenttillverkare finns marknadsbehovet kvar men kanske via andra kanaler, säger Leif Tagesson.

Han säger att man inte är så orolig i dagsläget och menar att en omställning kan innebära merarbete för företaget men att det också kan leda till positiva möjligheter eftersom det öppnar dörrar till nya kontakter.

För att hålla sig a jour inom juridikområdet använder Esbe sig av media, leverantörer och kundkontakter. Företaget har även anlitat en konsult som tittat igenom de direktiv som gäller för just deras produkter.

Som lyckat recept för att komma igång med miljöanpassad produktutveckling pekar Leif Tagesson på ingredienserna; att identifiera marknaden och kundens behov, samt att se det som en ekonomisk drivkraft.

– Jag vågar påstå att miljöanpassning handlar mycket om att sänka kostnader dels på produkten men också för hur produkten fungerar i sitt sammanhang.

Fakta

Esbe

Skållhett eller iskallt vatten? Esbe tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon för värmereglering av vätskeburna system i små och större fastigheter. Certifierade enligt ISO 9001/14001. Företaget har idag 180 anställda. Huvudkontoret ligger i Reftele, Småland och företaget har egna säljbolag i Tyskland, Frankrike och Italien.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.