Det blir värre för arbetarna

social hållbarhet Situationen för arbetstagare försämras världen runt. Klassiska rättigheter, som strejkrätten, försämras snabbt i Europa. Bland företag som kränkt rättigheter finns bland andra Ryanair och Amazon, enligt 2019 ITUC Global Rights Index.

Det blir värre för arbetarna
Noor Islam Kazi

Mer våld, gripanden och fängslande är vad som i ökad utsträckning möter dem som försvarar arbetstagares rättigheter världen runt. Det konstaterar International Trade Union Confederation, ITUC i årets rapport om index för globala rättigheter.

Sverige tillhör den bästa gruppen. Men även i den förekommer sporadiska kränkningar av arbetares rättigheter, enligt rapporten.

Europa försämras

Hela Europa ligger i snitt bättre till än andra regioner, men situationen försämras snabbare än på annat håll enligt rapporten. Attacker mot fackföreningsledare och antalet åtal och domar mot arbetare som deltar i strejker eller andra aktioner ökar.

Andra medel att hindra arbetare att hävda sina rättigheter används också. Bland annat beskrivs ett norskt företag, som försatte sig själv i konkurs i samband med en konflikt. Därefter återuppstod företaget. Men det anställde inte någon av dem som varit fackligt anslutna. I Hälften av länderna på kontinenten begränsar numera arbetstagares rättigheter att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Det omfattar alltså även länder utanför EU.

Inga exempel på kränkningar i Sverige rapporteras. Inga svenska företag finns heller på listan över de företag som kränker arbetares rättigheter. Men företag verksamma i Sverige finns med, bland andra Ryanair, Amazon och Uber. En leverantör till Zara listas också.

Sammanbrott

Rapporten beskriver den globala situationen som ett sammanbrott av det sociala kontraktet mellan arbetare, regeringar och näringsliv. Allra värsta är situationen i Mellanöstern och Nordafrika.

Ellen Nygren från LO:s internationella enhet kommenterar:

– Fortfarande behövs aktivt arbete för förbättrade villkor i arbetslivet och respekt för grundläggande rättigheter. Facket är världens största folkrörelse, och en drivande kraft för demokrati och arbete under anständiga villkor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.