De är nominerade till Miljöstrategipriset

Miljöarbete Utfasning av mikroplaster, cirkulär ölbryggning och energismart allmännytta. Det är några av de projekt som nominerats till Miljöstrategipriset 2017. Här är hela listan:

De är nominerade till Miljöstrategipriset

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den ett föredömligt sätt.

– Vi har fått in flera nomineringar där det hållbarhetsarbete som genomförts verkligen gjort stor skillnad när det gäller allt ifrån hantering av matsvinn till fondförvaltning och upphandling. Jag blir imponerad av många verksamheters arbete, säger Catrin Offerman, chefredaktör på tidningen Miljö & Utveckling.

Miljöstrategipriset delas ut på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna under dess första dag, den 9:e november. 

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister delar ut priset.

Verksamheterna som nominerats:

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har gått från att endast ställa miljökrav i förfrågningsunderlag till ett helhetstänk där hela inköpskedjan involveras i hållbarhetsarbetet. Idag ställer de färre miljökrav, men följer upp de krav som ställs och har en bra dialog med marknaden. Upphandlingsstrategin har bland annat medfört att andelen ekologisk mat ökat från 18 procent 2013 till strax över 40 procent 2016. De ställer också tuffare krav på plast i möbler, köksredskap, arbetskläder och leksaker, med mera.

Spendrups

Spendrups har investerat i cirkulär ölproduktion. En ny dravförbränningsanläggning som gör biobränsle av restprodukter från ölbryggning, har gjort Spendrups självförsörjande på biobränsle samtidigt som avfallsvolymerna reducerats. På några års sikt räknar Spendrups med att dravförbränningsanläggningen kommer att ge energi motsvarande 3,5 miljoner liter brännolja per år.

Apotea

Nätapoteket fasade tidigt ut mikroplaster ur sitt sortiment. Totalt tog de bort 200 produkter ur sortimentet, men efter cirka åtta månader börjar produkterna komma tillbaka – utan mikroplaster. Apotea har även jobbat med opinionsbildning och kunskapsspridning kring hållbarhet på flera olika sätt, bland annat med syfte att få kunderna att skicka tillbaka läkemedel de inte längre behöver.

Atea

Återvinning av IT borde vara lika självklart och enkelt som att panta burkar. Det menar Atea som har utvecklat ett eget återvinningskoncept som inneburit att man gått från 0 återanvända och återvunna enheter till att under 2016 hantera nästan 400 000 enheter. De har också jobbat med kunskapsspridning för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att återvinna sina förbrukade telefoner.

H&M

H&M har minskat miljöpåverkan från verksamhetens it-produkter markkant. Energiförbrukningen har gått ned med 48 procent och antalet farliga ämnen har reducerats med 45 procent. Under samma tid har antal butiker ökat med 75 procent. Ett globalt återvinningsavtal har också inneburit att 90 procent av alla kassor och klienter återbrukas när H&M inte längre behöver dem.

ICA

I samarbete med Helsingborgsbaserade företaget Rescued Fruits används frukt som annars skulle slängas från butiker och lager till att producera fruktdryck som sedan säljs i ICA:s butiker. När samarbetet inleddes i maj 2016 räknade företagen med att ta hand om 8 000 kilo frukt per år, men efter 12 månader hade 33 466 kilo frukt räddats från ICA:s lager och butiker, vilket motsvarar 54 336 flaskor must.

Region Västmanland

2014 var klimatpåverkan från fondförvaltningen i Region Västmanland dubbelt så stor som klimatpåverkan från all energiförbrukning i hela verksamheten under ett år, eller fem gånger så stor som klimatpåverkan från all kollektivtrafik i länet under ett år. Regionens arbete för en hållbar finansförvaltning har från september 2014 till december 2016 resulterat i att koldioxidutsläppen minskat med 29 procent samtidigt som aktieportföljen ökat 33 procent i värde.

Skåneinitiativet

Skåneinitiativet består av 105 allmännyttiga bostadsföretag som tillsammans äger 400 000 lägenheter. 2008 åtog sig företagen att aktivt arbeta för att minska sin energianvändning med 20 procent fram till 2016. Mellan 2007-2016 har de tillsammans delat erfarenheter, genomfört kampanjer och stöttat varandra i arbetet och totalt lyckats minska sin energianvändning med omkring 17 procent. Omförvandlat kan man säga att företagen tagit bort all energianvändning i motsvarande 70 000 lägenheter.

Skanska

Skanska nomineras för verktyget Gröna kartan som har haft en stor strategisk betydelse för utvecklingen av grönt byggande inom Skanska. Verktyget är kopplat till Skanskas affärsplan och har motiverat organisationen att höja miljöprestandan på byggprojekten. Omsättningsmålet i affärsplanen för hållbara byggnader har höjts från 40 procent 2010 till 70 procent 2017.

Sånga Säby

Hotell- och konferensanläggningen Sånga Säby har tagit ett helhetsgrepp om verksamheten och jobbar med allt från miljömärkta och närodlade livsmedel till egen vattenrening, förnybar energi, och förnybara drivmedel. De klimatkompenserar även för hela verksamheten. Förutom energi, godstransporter och hotelltvätt- beräknas även koldioxidavtrycket för den mat och dryck som serveras, personalens resor till och från arbetet, samt de transporter de bokar in för sina gäster.

Juryn som tar beslut om vem av de nominerade som vinner priset, består av Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.