Satsning på hållbara finanser vinner Miljöstrategipriset

Miljöstrategidagarna Region Västmanlands arbete med att skapa en hållbar finansförvaltning vinner Miljöstrategipriset 2017.
– Vi är väldigt glada över att få dela ut priset till Region Västmanland. När finanssektorn börjar jobba systematiskt med hållbarhet får det stora positiva effekter, säger Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Satsning på hållbara finanser vinner Miljöstrategipriset

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt.  Priset delades ut av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, på Miljöstrategidagarna den 9:e november.

Fondförvaltning i fokus

Region Västmanland får priset för sitt arbete med att minska klimatpåverkan från sin fondförvaltning. Regionen förvaltar cirka 3,7 miljarder kronor i pensionsmedel. Via en genomlysning 2014 upptäckte man att klimatpåverkan från fondförvaltningen var fem gånger så stor som klimatpåverkan från all kollektivtrafik i länet under ett år.

Regionen har därför börjat arbeta systematiskt med att integrera hållbarhet i finansförvaltningen. De för en dialog med sina förvaltare och följer regelbundet upp hur det går. Från september 2014 till december 2016 minskade koldioxidutsläppen från finansförvaltningen med 29 procent, samtidigt som aktieportföljen ökade i värde med 33 procent. Målet är att minska koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning med 75 procent till år 2022.

– Man kan ju undra varför en offentlig organisation ska hålla på med en hållbar finansförvaltning. Region Västmanland håller på med sjukvård, hälsovård, kollektivtrafik och regional utveckling. Och vi gör det här med våra pensionsmedel just för att bidra till en hållbar utveckling. Ur ett ekologiskt perspektiv såg vi att finansförvaltningen hade ett orimligt stort klimatavtryck, därför behövde vi jobba med det här, säger Elin Dalman, miljöstrateg på Region Västmanland och fortsätter:

Minister Isabella Lövin tillsammans med årets pristagare. Vinnarna av Miljöstrategipriset 2017

– Ur ett socialt perspektiv handlar det om att förebygga hälsan hos våra invånare. Vi kan inte utarma jordens resurser, som i sin tur leder till smutsig luft. Vi vill jobba med de här frågorna för att våra invånare ska vara friska. Ur ett ekonomiskt perspektiv vill våra medarbetare få en bra pension, och vi vill inte ta så stora ekonomiska risker. Det handlar om strandade tillgångar – den olja som finns i marken, som bolagen är värderade utifrån, den ska inte tas upp. Då minskar bolagen i värde, och det är vad strandade tillgångarna handlar om. Och vi vill inte ta den finansiella risken heller.

– Region Västmanlands arbetssätt kan inspirera andra att göra samma sak, säger Catrin Offerman, chefredaktör på tidningen Miljö & Utveckling.

Sparade energi

Branschorganisationen SABO och Skåneinitiativet får ett hedersomnämnande. I Skåneinitiativet har 105 allmännyttiga bostadsbolag, som tillsammans äger 400 000 lägenheter, gått samman för att minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet.

– Skåneinitiativet har haft ett gemensamt mål inom allmännyttan där 105 bostadsföretag deltagit med att minska energianvändningen med 20 procent. Målet var mellan år 2007 och 2016. Det här hedersomnämnandet är till alla de 105 företagen och dessa energimänniskor som verkligen kämpat i så många år med att nå det här målet, säger en talesperson för SABO. 

Branschföreningen SABO har varit spindeln i nätet och i Skåneinitiativet har man tagit fram ett systematiskt arbetssätt som har gett ett starkt mandat för projektet i alla verksamheter, från bolagens ledningar till boende i fastigheterna. Tillsammans har företagen tagit bort energianvändning motsvarande förbrukningen i 70 000 lägenheter.

– Det är häftigt att se vilken potential det har att gå samman och hjälpa varandra. Hållbarhetsfrågor är ett utmärkt område att samverka kring. SABO och Skåneinitiativet visar att en branschorganisation kan ha en viktig roll när det handlar om att organisera sina medlemmar för att lösa gemensamma utmaningar, säger Catrin Offerman.

Juryn har bestått av Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

10 verksamheter var nominerade till priset. Här hittar du hela listan:

De är nominerade till Miljöstrategipriset

 

Fakta

Juryns motivering Region Västmanland

Region Västmanland förvaltar cirka 3,7 miljarder i pensionsmedel. Via en genomlysning upptäckte man att klimatpåverkan från fondförvaltningen är fem gånger så stor som klimatpåverkan från all kollektivtrafik i länet under ett år. Finansförvaltningen blev därmed värderad som en betydande miljöaspekt. Region Västmanland arbetar systematiskt med att reducera klimatfotavtrycket från sin förvaltning. Från september 2014 till december 2016 minskade koldioxidutsläppen från finansförvaltningen med 29 procent samtidigt som aktieportföljen ökade i värde med 33 procent. Region Västmanland visar att det går att kombinera minskade utsläpp med ett ökat ekonomiskt värde och att ett systematiskt arbete med hållbarhet inom finansförvaltningen ger mycket positiva effekter. Regionens arbetssätt har stor potential att ge ringar på vattnet även utanför den egna organisationen.

Juryns motivering SABO och Skåneinitiativet.

I Skåneinitiativet har 105 allmännyttiga bostadsbolag gått samman för att minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet. Tillsammans har de reducerat energianvändningen motsvarande den energi som behövs för att driva 70 000 lägenheter.  Branschföreningen SABO har varit spindeln i nätet och tagit fram ett arbetssätt som har gett ett starkt mandat för projektet i alla verksamheter. SABO visar att en branschorganisation har potential att identifiera ett problem och tillsammans med sina medlemmar hitta ett sätt att ta sig an detta. Det är något som även andra branschorganisationer kan ta efter, oavsett vilka utmaningar man ser framför sig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.