Därför minskar utsläppen i Norge och Nederländerna

Trafik & Transport Vissa länder är mer framgångsrika än andra när det handlar om att minska koldioxidutsläpp från nya bilar.
2030-sekretariatet och Nordregio har jämfört spelregler och policys i sex olika länder.

Därför minskar utsläppen i Norge och Nederländerna

I rapporten Vad avgör? har 2030-sekretariatet och Nordregio analyserat hur utsläppen av koldioxid från nya bilar utvecklats och skiljer sig åt i sex europeiska och nordiska länder.

Utsläppen beror i hög utsträckning på vilka policyåtgärder som gjorts. De som lagstiftar når snabbare resultat än de som väljer frivilliga överenskommelser. Priset på olja och diesel har också betydelse för vilka bilar som medborgarna väljer.

Nederländerna och Norge lyfts fram som förebilder. Här är nya bilars utsläpp lägst och fortsätter att minska i rask takt. Det beror på tydliga, långsiktiga mål med återkommande skärpningar, men också på ett kreativt användande av stimulanser som att miljöbilar får gratis p-platser eller tillgång till bussfilen. Nederländerna har minskat koldioxidutsläppen från nya bilar med 35 procent på sex år.

Generellt kan man se att vissa begränsade insatser med låg kostnad kan ha stor effekt, som införandet av miljöbilsdefinitionen i Sverige eller rätten att köra elbil i bussfilen i Norge.

Andra satsningar som exempelvis den svenska supermiljöbilspremien kan inte ens skönjas i statistiken.

Här hittar du rapporten

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.