Dåligt betyg för miljömålsrapportering

Miljömål Myndigheter redovisar inte sitt miljömålsarbete, trots att regeringen kräver detta. Det visar miljödepartementets granskning som Riksdag och Departement tagit del av.

Enligt rapporten från miljödepartementet har sex av de 25 myndigheter som har miljömålsansvar helt struntat i att redovisa detta arbete i sin årsredovisning, trots att det i myndigheternas regleringsbrev ställs uttalade krav på detta.

Sjöfartsverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är några av de som pekas ut i rapporten.

– Jag tycker att det är helt oacceptabelt, säger miljöminister Lena Ek till Riksdag och Departement.

Granskningen poängterar också att de flesta av myndigheterna kan förbättra redovisningen, få redovisar arbetet utifrån kärnan i miljömålssystemet – generationsmålet.

Men alla myndigheter får inte underkänt. Både Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten får gott betyg för att kopplingar till miljökvalitetsmålen görs genom hela årsredovisningen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.