”Regeringen inte tillräckligt tydlig”

Miljömål Styrningen av de myndigheter som jobbar för att uppfylla miljökvalitetsmålen fungerar dåligt. Regeringen behöver ställa högre krav, enligt Johan Sörensson som har utvärderat systemet.

”Regeringen inte tillräckligt tydlig”

25 svenska myndigheter ansvarar för att de 16 miljökvalitetsmålen ska nås till 2020. Men det går trögt. Naturvårdsverkets senaste bedömning var att 14 av målen, till exempel grundvatten av god kvalitet och storslagen fjällmiljö, inte kommer att nås i tid. Det är en av orsakerna till att regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera det miljöarbete som utförs av myndigheterna i miljömålssystemet. Nu har Statskontoret lämnat in sin slutrapport till regeringen.

En tydlig slutsats att styrningen är otillräcklig.

– Regeringen har inte varit tillräckligt tydlig. Det regeringen har sagt är att man ska jobba med de mål som är aktuella i den egna verksamheten och så är det meningen att myndigheten ska tolka det. Det är en sak som vi tycker att regeringen behöver precisera. Den behöver också göra tydligt vad myndigheterna ska göra och också att de ska redovisa vad de har gjort, säger Johan Sörensson, som är chefsjurist på Statskontoret och har lett arbetet med utvärderingen.

Uppfyller inte kraven

Det är omöjligt att veta vad de olika myndigheterna har gjort för att nå miljökvalitetsmålen, eftersom de flesta inte har redovisat det på något sätt.

– Det står i myndigheternas instruktioner att de ska jobba mot miljökvalitetsmålen, och då ska de redovisa det i sina årsredovisningar. Men det gör nästan ingen av dem. Så där kan man säga att myndigheterna inte uppfyller kravet. Men å andra sidan har regeringen inte återkopplat kring hur de vill ha det, säger Johan Sörensson.

De inblandade myndigheterna är väldigt olika, något som också försvårar styrningen. En del, som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, lyder direkt under Miljödepartementet. Sedan finns det andra, som Skolverket, vars kärnverksamhet inte rör miljöfrågor men som ska se till att miljökvalitetsmålen integreras i undervisningen i skolan. Här måste det bli tydligare vilka roller de olika myndigheterna har.

– Det viktigaste är att regeringen styr mer specifikt mot varje myndighet, säger Johan Sörensson.

Komplext arbete

Miljökvalitetsmålen är, för att komplicera det hela ytterligare, inte något som 25 svenska myndigheter kan lösa på egen hand. Vissa frågor måste hanteras på EU-nivå, andra kräver involvering av vanliga medborgare eller samarbete med näringlivet. Men myndigheterna borde kunna göra mer än de gör idag, menar Johan Sörensson.

– De behöver lägga mer kraft på genomförandearbetet. Nu är det istället mycket fokus på utvärdering och uppföljning av hur läget är för miljön. Men man måste också redovisa vad man gör specifikt.

I april samlar miljöminister Lena Ek representanter för myndigheterna inom miljömålssystemet. På agendan står bland annat en genomgång av utvärderingens slutsatser.

Här hittar du hela utvärderingen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.