Dags för nya biodrivmedel

Det är hög tid att sluta tillverka biodrivmedel från socker och raps, menar Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott i en ny rapport.

Dags för nya biodrivmedel

Den så kallade första generationens biodrivmedel från sockerrör, majs och raps behöver bytas ut enligt rapporten. De ger en obetydlig reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med fossila drivmedel, potentialen för matproduktion minskar och att de naturliga ekosystemen utarmas. Enligt rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden samt en rapport European Academies Science Advisory Council, EASAC bör man istället bör man satsa på biodrivmedel av vedämnen i växter.

– Det är inte långsiktigt hållbart att producera biodrivmedel av raps och sockerrör. De behövs för världens växande behov av mat. Det är däremot av större intresse att finna teknik för att nyttja vedämnen i olika slags växter, så kallade andra generationens drivmedel, säger Rickard Lundin, ordförande i energiutskottets Norrlandsprojekt.

Finns potential

Idag pågår utvecklingsarbete på flera håll, bland annat bland annat massabruken i Örnsköldsvik och Piteå och forskningsinsatser vid universiteten i Luleå och Umeå.

Slutsatsen är att metanol och DME baserade på svensk skogsbiomassa i kombination med el har potential att ersätta fossila drivmedel inom den svenska transportsektorn till år 2050. Det krävs dock starka politiska styrmedel och medvetna satsningar på forskning och infrastruktur.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.