CO2-utsläpp från godstransporter väntas öka

Godstransporter i EU kommer i framtiden att släppa ut mer koldioxid än vad som tidigare förutspåtts. Det visar den färska studien Are trucks taking their toll? från den holländska konsultfirman CE Delft.

Enligt studien förväntas utsläppen från godstransporter att öka med mer än 50 procent fram till 2030. Studien slår även fast att lastbilarna står för hela 20 procent av trafikträngseln på de europeiska vägarna, det trots att de endast utgör 3 procent av alla vägfordon. En av studiens slutsatser är att godstransportindustrin inte betalar sina externa kostnaderna för utsläpp, trafikstockning, buller och olyckor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.