nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Industrin står idag för 24 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilka 2017 uppgick till 37 miljarder ton. FOTO: Shutterstock

Cirkulär ekonomi kan hålla den globala uppvärmningen under 2°C

En ny studie visar att cirkulära affärsmodeller, återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter, är nyckelfaktorer för att bygga en konkurrenskraftig, utsläppsfri industriell ekonomi i Europa.

  • Annons 1

En mer cirkulär ekonomi kan mer än halvera EU:s industriella utsläpp år 2050. Det visar rapporten ”Re-configure: The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation, framtagen på uppdrag av den finska innovationsfonden Sitra och European Climate Foundation (ECF).

Studien, genomförd av Material Economics, utforskar en rad möjligheter för stål, plast, aluminium, cement och två tunga sektorer vad gäller materialanvändning (personbilar och byggnader).

De identifierade åtgärderna kan minska EU:s utsläpp från industrin med 56 procent (300 Mt) årligen år 2050, mer än hälften av vad som krävs för att nå nollutsläpp. Globalt kan utsläppen under samma period minskas med 3,6 miljarder ton per år.

Hantera EU:s utsläpp

Koldioxidbudgeten för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader har beräknats till totalt 800 miljarder ton fram till sekelskiftet 2100.

EU-kommissionen håller just nu på att uppdatera sin ’roadmap’ från 2011 med en klimatstrategi för 2050, i enlighet med målen i Parisavtalet. Denna studien visar på vikten av att hantera EU:s industriella utsläpp för att lyckas med klimatstrategin.

– Att anamma nya, cirkulära affärsmodeller baserade på återanvändning av material och förbättrad effektivitet skapar bara fördelar och kan ge ökad konkurrenskraft åt europeiska företag. Samtidigt kommer det leda till betydande utsläppsminskningar, vilket bidrar till att nå våra ambitiösa klimatpolitiska mål och förbättra livskvaliteten i Europa. Det är tydligt att detta är den vinnande strategin, säger Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Nödvändigt med cirkulärt tänk

– Denna slående studie gör det överväldigande tydligt att EU:s framtida ekonomi måste inkludera cirkulära affärsmodeller, ökad återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter för att kunna uppfylla åtagandena i Parisavtalet. För att åstadkomma detta, vilket är centralt för 2050-strategin, behöver EU utveckla en industriell innovationsstrategi med cirkularitet och digitalisering i fokus och med netto-nollutsläpp år 2050 som mål, summerar Martin Porter, Gruppkoordinator för Europa på European Climate Foundation.

En av dem som varit med i framtagandet av rapporten är Anders Wijkman, ordförande för Romklubben och det europeiska kunskapssamarbetet Kics, European Institute of Innovation and Technology, avdelningen Knowledge and Innovation Communities.

– Den visar hur otroligt viktigt det är att ta materialfrågorna på allvar, säger Anders Wijkman.

Läs rapporten här.

Läs mer: IT-konsultbranschen går ihop för ett fossilfritt Sverige

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.