IT-konsultbranschen går ihop för ett fossilfritt Sverige

IT Nu går mer än 40 företag från IT-konsultbranschen ihop för att starta arbetet med en färdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045.

IT-konsultbranschen går ihop för ett fossilfritt Sverige
Pixabay

Färdplanen som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige ska tydliggöra hur IT-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

De lösningar som IT-konsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential, till exempel GeSI:s rapport Smarter 2030 menade redan 2015 att de kan möjliggöra minskning med 20 procent av de globala CO2- utsläppen. IT-infrastrukturen står för cirka 2 procent av de globala CO2-utsläppen.

Vill påskynda arbetet

– IT-konsultbranschen kan bidra med lösningar och påskynda arbetet för andra branscher och på det sättet stärka den fossilfria konkurrenskraften för hela Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Arbetet med Färdplanen projektleds av Cybercom och syftet är att  tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som IT-konsultsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

Läs om vilka företag som är engagerade i att färdigställa färdplanen här.

Läs mer: Ny digital tjänst klimatberäknar din semester

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.