nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Certifiering för säkrare upphandling

Miljöstyrningsrådet är nu certifierat för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett viktigt kvitto och en trygghet för alla offentliga upphandlare, konstaterar vd Sven-Olof Ryding.

  • Annons 1

Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan för miljöanpassad upphandling, har infört ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och nu fått detta godkänt och certifierat. Miljöarbetet är certifierat enligt EMAS/ISO 14001, kvalitetsarbetet enligt ISO 9001, och arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 18001. Miljöstyrningsrådets arbete med det internationella EPD-systemet att utveckla en internationell modell för en trovärdig kommunikation kring produkters miljö- och klimatprestanda har också godkänts och följer den internationella standarden för miljödeklarationer – ISO 14025.

– Vi har alltid arbetat efter ett strukturerat och standardiserat arbetssätt i våra processer så nu har vi också fått detta officiellt bekräftat, säger Sven-Olof Ryding vd på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet har särskilt fokuserat sitt arbete på att utveckla en standardiserad modell för sitt arbete med att ta fram förslag till upphandlingskriterier.

– Vi måste leva som vi lär och jag hoppas att offentliga upphandlare känner en trygghet i att vi nu kan visa på att har kvalitetssäkrat vår kriterieprocess för att de ska känna att Miljöstyrningsrådet gör det vi kan för att hjälpa upphandlare på olika sätt i deras dagliga arbete, säger Sven-Olof Ryding.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.