Certifiering för säkrare upphandling

Miljöstyrningsrådet är nu certifierat för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett viktigt kvitto och en trygghet för alla offentliga upphandlare, konstaterar vd Sven-Olof Ryding.

Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan för miljöanpassad upphandling, har infört ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och nu fått detta godkänt och certifierat. Miljöarbetet är certifierat enligt EMAS/ISO 14001, kvalitetsarbetet enligt ISO 9001, och arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 18001. Miljöstyrningsrådets arbete med det internationella EPD-systemet att utveckla en internationell modell för en trovärdig kommunikation kring produkters miljö- och klimatprestanda har också godkänts och följer den internationella standarden för miljödeklarationer – ISO 14025.

– Vi har alltid arbetat efter ett strukturerat och standardiserat arbetssätt i våra processer så nu har vi också fått detta officiellt bekräftat, säger Sven-Olof Ryding vd på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet har särskilt fokuserat sitt arbete på att utveckla en standardiserad modell för sitt arbete med att ta fram förslag till upphandlingskriterier.

– Vi måste leva som vi lär och jag hoppas att offentliga upphandlare känner en trygghet i att vi nu kan visa på att har kvalitetssäkrat vår kriterieprocess för att de ska känna att Miljöstyrningsrådet gör det vi kan för att hjälpa upphandlare på olika sätt i deras dagliga arbete, säger Sven-Olof Ryding.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.