Databas ska hjälpa vid upphandling

Det ska bli enklare att ställa miljökrav vid upphandlingar. Miljöstyrningsrådet arbetar med en ny databas där det lätt ska gå att hitta alla krav och kriterier för varje unik situation.

Miljöstyrningsrådet planerar att lansera en databas med kriterier och krav som är rimliga att ställa vid en upphandling. Databasen kommer även att innehålla motiven bakom kraven, tips på hur man verifierar att olika kriterier uppfylls och svar på vanliga frågor.

– Det kommer att bli betydligt enklare för en upphandlare att hitta de krav han eller hon söker. Användarvänligheten står i fokus, berättar Erik Ryding projektledare på Miljöstyrningsrådet.

I nuläget är det krångligt att få veta vad som gäller för olika produkter. I den nya databasen kommer upphandlaren specifikt att kunna söka på en produkt eller på de miljömål som man vill uppnå.

– Så vitt jag vet är denna databas unik och det är en stor satsning vi gör för att underlätta för offentlig sektor att ta miljö och social hänsyn i upphandling, säger Peter Nohrstedt, upphandlingsansvarig på Miljöstyrningsrådet.

Databasen är tänkt att lanseras innan årsskiftet.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.