Nätverk ska främja hållbar upphandling

Nu startar ett nytt nätverk för hållbar upphandling. Målet är att offentliga verksamheter ska bli bättre på att ställa miljökrav.

En av medlemmarna i det nätverket är Thomas Rodén på Jönköpings kommun.

– Nätverket är ett bra initiativ till något som idag saknas. Här kan jag förhoppningsvis bidra med mina erfarenheter inom området samtidigt som jag får utbyte av idéer som kan förbättra för såväl upphandlingen som för miljön.

Miljöstyrningsrådet, MSR, står bakom nätverket. De vill lyfta miljöutmaningar i dagens offentliga upphandling, däribland uppföljning, avsaknad av statistik och brist på strategiska beslut.

– Vi vill på detta sätt möta ett efterfrågat behov samtidigt som vi vill passa på att ha en grupp upphandlare som kan vara med och bidra till att vår verksamhet ständigt utvecklas och förbättras. Något som gagnar hållbar upphandling i stort, säger Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandling på Miljöstyrningsrådet.

Det första mötet äger rum i december. Deltagarna kommer bland annat att testa MSR:s nya databas för sociala och miljömässiga krav i upphandling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.