Miljö oviktigt när företag gör inköp

Hälften av landets företagare tar inte hänsyn till miljö vid inköp. Det visar Vismas affärsbarometer.

Bland företagare i landet uppger varannan att de i ganska låg eller mycket låg utsträckning tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp. Knappt hälften, 44 procent, upplever att de tar stor hänsyn till miljöaspekter när företaget gör inköp.

– Det är förvånande att inte fler företagare upplever att de prioriterar gröna inköp, med tanke på att miljöfrågor blir viktiga för allt fler konsumenter. När kunderna börjar ställa högre krav på miljöhänsyn kommer också andelen företagare som prioriterar det att öka, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Resultatet visar på stora skillnader över landet. De län som ligger i topp vad gäller prioritering av gröna inköp är Värmland, Stockholms län och Östergötland. I botten återfinns Norrbotten, Dalarna och Blekinge.

– Affärsbarometern visar att företagarna i storstadsregionerna ligger över genomsnittet vad gäller miljöhänsyn, men vi kan också se att miljömedvetenheten är på god väg att sprida sig över resten av landet vilket verkligen känns lovande. För oss är det viktigt att följa utvecklingen i den här frågan, säger Henrik Salwén.

Affärsbarometern bygger på en enkät bland drygt 1 600 små och medelstora företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.