Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

C svarar på kritiken från Återvinningsindustrierna

Debatt Återvinningsindustrierna sågade i dagarna Centerpartiets förslag om att kommuner obligatoriskt ska samla in och äga matavfallet från näringslivet. Nu svarar C:s Rickard Nordin på kritiken i en debattartikel.

C svarar på kritiken från Återvinningsindustrierna
Pixabay
Rickard Nordin, C, klimat- och energipolitisk talesperson.

Det är glädjande att Återvinningsindustrierna välkomnar de förslag som Centerpartiet presenterat för att öka omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Som en del i detta vill vi i Centerpartiet skärpa åtgärder och mål för att öka insamlingen av matavfall och minska matsvinnet.

Det behövs tuffare ambitioner och högre målsättningar för att nå det cirkulära samhället. Avfallsvolymerna måste minska, men det avfall som ändå uppstår måste också tas om hand klokt för att kretsloppen ska kunna slutas. Livsmedelsproduktion har en miljöpåverkan, och matsvinn är därför ett onödigt slöseri med resurser. Att minska matsvinnet minskar i sin tur livsmedelsindustrins påverkan på miljön och klimatet.

För att skruva upp tempot på vägen mot den cirkulära ekonomin har vi som en del föreslagit en obligatorisk matinsamling för alla verksamheter, inte bara hushåll, från 2021. Vi anser att kommuner ska ha en skyldighet att erbjuda insamling och transport av matavfall från både hushåll och näringsverksamheter.

Nationellt mål för matsvinn

Till det kommer också en skyldighet för företagen att sortera ut sitt matavfall. Vi vill se högre målsättningar och anser att minst 75 procent av allt matavfall ska samlas in år 2023. Det är en rejäl ambitionshöjning från nu gällande målsättning. Avfallet är en resurs som idag till stor del går till spillo. Samtidigt behöver matsvinnet minska, och därför vill vi se ett nationellt mål för att minska matsvinnet, och vi vill också uppmuntra och underlätta för fler att skänka bort överbliven mat till välgörenhet.

Centerpartiet anser i likhet med Återvinningsindustrierna att den aktör som producerar ett avfall också ska ha äganderätten över sitt avfall. På så sätt skapas incitament att cirkulera avfall i egna flöden, och skapa värde i den egna verksamheten.

Våra förslag syftar till att tydliggöra skyldigheten att ta hand om avfallet på bästa möjliga sätt. Vi vill öka andelen matavfall som samlas in, men även andelen som behandlas biologiskt så att växtnäring och även energi tas tillvara. Vårt förslag på obligatorisk matinsamling syftar till att samtliga kommuner ska erbjuda system för insamling av utsorterat matavfall, inte att de per automatik ska äga avfallet.

Fritt fram för företagare

Finns det ett företag som vill använda sitt avfall på annat sätt, exempelvis göra drivmedel av sina frityroljor, är det självklart något Centerpartiet uppmuntrar.

Centerpartiet vill, tillsammans med branschen, utveckla ytterligare effektfulla styrmedel för att påskynda arbetet in i den cirkulära ekonomin. Vi tror att vi kan åstadkomma mycket tillsammans i konstruktiv dialog.

Tillsammans behöver både politik och näringsliv utveckla nya möjligheter och nya affärsidéer. Det är så vi förändrar på riktigt. Genom kloka styrmedel och innovativa företag utvecklar vi tekniken och de cirkulära systemen som inte bara gör skillnad i Sverige utan över hela världen.

Av: Rickard Nordin, C, klimat- och energipolitisk talesperson

Läs mer: Kinas miljöförstöring minskar

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.