Kontroversiellt matavfallsförslag sågas av Återvinningsindustrierna

Avfall & Återvinning Företagens äganderätt till sitt eget avfall måste säkerställas i lagstiftningen. Det menar Återvinningsindustrierna som kritiserar Centerpartiets förslag om att kommunerna obligatoriskt ska samla in och äga matavfallet från näringslivet.

Kontroversiellt matavfallsförslag sågas av Återvinningsindustrierna
Pixabay

Centerpartiet har lämnat ett nytt förslag för cirkulär ekonomi, med ökade ambitioner kring matavfallsinsamling. De vill göra det obligatoriskt med insamling av matavfall hos restauranger och livsmedelsbutiker från 2021.

– Det är bra med krav på restauranger och livsmedelsbutiker att hantera matavfallet klimatsmart, men det kan inte vara kommunens ansvar att samla in det. Företagen måste själva få äga sitt avfall och avgöra vad som är den största klimatnyttan, säger Lina Bergström, vd på Återvinningsindustrierna.

Näringslivet kan drabbas av nytt förslag

Återvinningsindustrierna ställer sig positiva till en ökad insamling, men tycker att näringslivet kan drabbas om ansvaret faller på kommunerna.

– Flera restauranger och livsmedelsbutiker har kämpat länge för rätten att äga sitt eget avfall. Naturvårdsverket tog fram en vägledning 2017 som slog fast att spillfett från verksamheter ska ägas av verksamheterna själva, det vill säga, att fetter från restaurangerna inte ska betraktas som ett hushållsavfall eller vara kommunens ansvar. McDonalds har drivit rättsprocesser för rätten att få äga sina frityroljor eftersom flera kommuner har velat ha deras avfall. Istället för att sälja fetterna måste de betala kommunen för att hämta dem, säger Lina Bergström.

Stycke ska tas bort ur Miljöbalken

Istället föreslår Återvinningsindustrierna att det ska införas en lag som ger företagen rätt till sitt eget avfall. Även det som är ”hushållsliknande”, såsom exempelvis restaurangavfallet. De föreslår också att begreppet ”därmed jämförligt avfall” ska tas bort ur Miljöbalken, för att förtydliga ansvarsfördelningen.

– Lagstiftningen måste utgå från att avfall har ett värde och att det ligger i restaurangernas och butikernas intresse att vara resurseffektiva. När kommunerna ges rätt att gå in i företagens ägande och affär vågar företagen inte utveckla egna hållbara lösningar för avfallet, avslutar Lina Bergström.

Läs mer: Erik Wottrich blir Tele2:s globala hållbarhetschef

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.