Kinas miljöförstöring minskar

Internationellt Enligt ny internationell forskning minskar miljöförstöringen i Kina. Detta trots ökade växthusgasutsläpp.

Kinas miljöförstöring minskar
Pixabay
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem i FN:S klimatpanel IPCC.

– Många tror att ekonomiska framsteg och miljöförstöring måste hänga ihop. Men vår studie visar att den här kopplingen har blivit svagare under de senaste åren i Kina. Och det ger ju en lite mer hoppfull bild. Detta hopp och läxan man lärt sig av Kina kan vara intressant för andra länder som också behöver utvecklas, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem i FN:S klimatpanel IPCC.

Han är en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Science Advanced. Enligt Deliang Chen har miljömedvetenheten ökat i Kina under det senaste decenniet.

Sambandet har försvagats

Forskarna har i studien fokuserat på siffror för ekonomiskt tillväxt, miljöförhållanden, regionala skillnader, klyftan stad-landsbygd, social ojämlikhet, landbaserade effekter på havet, jämställdhet i utbildning, hälsovård, och levnadsstandard i Kina under tidsperioden 1977 − 2017. Till grund för forskningsresultaten ligger enorma mängder ”big data”.

De menar att miljöförstöringen som pågått i Kina sedan 1970-talet, i takt med en ökad ekonomisk tillväxt, nu börjat mattas av.

– Men analys av våra data visar att för Kina försvagas det sambandet från och med år 1995, säger Deliang Chen.

Närmar sig hållbarhetsmålen

Forskningen visar också att Kina har förbättrats inom tolv av FN:s hållbarhetsmål. Framför allt när det gäller hälso- och sjukvård, att minska fattigdomen, och öka jämställdheten inom skolor. Dock finns fortfarande stora inkomstklyftor mellan olika regioner och bland landsbygdsbefolkningen.

Kinas växthusgasutsläpp fortsätter också att öka.

– Kinas ekonomiska tillväxt har inte skett utan stora uppoffringar och med negativa följder för miljö och klimat, säger Deliang Chen.

Läs hela studien här.

Läs mer: Utsläppen av klimatgaser minskar – kanske

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.