Naturrestaureringslagen genomröstad – trots svenskt nej

Biologisk mångfald Sverige fick lägga sig när den omdebatterade naturrestaureringslagen röstades igenom på dagens miljöministermöte.

Naturrestaureringslagen genomröstad – trots svenskt nej
Romina Pourmokhtari (L). Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Efter att ha stött på flera hinder har nu EU:s naturrestaureringslag fått ett ja från EU:s miljöministrar i ministerrådet. Sverige röstade som väntat nej till förslaget med hänvisning till skydd av den svenska skogsnäringen. Under ett möte inför omröstningen meddelade Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari (L) att Sveriges nej handlar om att det fortfarande finns problem med lagen, även om hon menar att den rört sig åt rätt riktning.

Sverige fick dock ge vika då det bara var fem ytterligare länder som röstade mot förslaget medan 20 röstade för och ett land lade ner sin röst. Österrikes miljöminister Leonore Gewessler röstade för lagen trots motstånd från sin egen regering vilket fick landets förbundskansler, Karl Nehammer, att hota om att ta omröstningen till EU-domstolen.

Den nu genomröstade naturrestaureringslagen syftar till att återskapa ängar och våtmarker, blanda upp skogar och säkerställa grönområden i städerna. Lagen innebär att minst 20 procent av EU:s land- och havsområden ska restaureras till 2030. Exempel på restaureringsåtgärder som föreslås är att plantera tre miljarder träd och återställa 25 000 kilometer floder. Medlemsländerna får stort utrymme att själva bestämma om hur målen ska nås.

Miljörörelsen välkomnar beslutet men beklagar Sveriges nej-röst.

— Nu börjar det viktiga arbetet med att utforma nationella restaureringsplaner. Sverige behöver en ambitiös politik och en väl fungerande plan så att skadad natur i Sverige kan återställas och den biologiska mångfalden räddas, säger föreningens generalsekreterare Karin Lexén i en kommentar.

–  Idag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt, kommenterar bland annat Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Även Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren välkomnar lagen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.