EU-parlamentet: Ja till storskalig naturrestaurering

Biologisk mångfald Nu har EU-parlamentet röstat igenom lagen om storskalig naturrestaurering. En grön seger tycker vissa, en besvikelse tycker andra. Nu återstår ett sista formellt godkännande av EU:s ministerråd.

EU-parlamentet: Ja till storskalig naturrestaurering
EU-parlamentet ger tummen upp till EU:s naturrestaureringslag. Foto: Adobe Stock.

EU:s naturrestaureringslag har varit omdiskuterad. Stridigheterna kan beskrivas som en kamp mellan högern och vänstern, där högerkanten menar att lagen riskerar att slå hårt mot jordbruk, skogsnäringen och livsmedelsproduktionen, medan vänsterkanten ser den som nödvändig för att stoppa förlusten biologisk mångfald och rädda livsmedelsproduktionen på lång sikt.

Lagen har flera gånger varit nära att röstas ner i EU. Men i november förra året landade förhandlingar mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen i en politisk överenskommelse om att godkänna lagen, om än med lägre ambitioner än kommissionens ursprungliga förslag.

Överenskommelsen var dock preliminär, och ett formellt godkännande från EU-parlamentet och ministerrådet har återstått.

Men nu är den första delen avklarad i samband med att EU-parlamentet på tisdagen röstade ja till lagen. Det som återstår är att EU:s medlemsländer i ministerrådet ger sin formella tumme upp.

Blandade känslor efter omröstningen

Bland EU:s parlamentsledamöter råder det blandade känslor efter dagens omröstning. Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren ser på omröstningen som en grön seger och beskriver det som ”en glädjens dag”, även om han önskat en ännu mer ambitiös lagstiftning.

– Förslaget är inte bra nog. Men förhandlingarna med EU-länderna gav många förbättringar av parlamentets ståndpunkt. Jordbruket ska ta sitt ansvar, torv- och våtmarker ska återställas och pengar från den enorma jordbruksbudgeten får användas för att återställa skadad natur, säger han i en kommentar.

Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner, som röstade nej i parlamentet, är däremot beskriven.

– Jag är djupt oroad över lagens konsekvenser för de gröna näringarna och äganderätten. Vi har varnat för att lagen är för långtgående och gör stora inskränkningar på medlemsländernas självbestämmande. Lagen påverkar all mark i Sverige och tar miljontals hektar i anspråk, säger Emma Wiesner i en kommentar.

WWF sätter sitt hopp till ministerrådet

Världsnaturfonden WWF välkomnar dagens beslut. Maria Schultz, biträdande generalsekreterare WWF, beskriver lagen som mycket viktig i arbetet med att vända den negativa trenden för naturen och den biologiska mångfalden.

– Det är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald sedan art- och habitatdirektivet lades fram för tre decennier sedan, kommenterar hon.

Nu sätter WWF allt sitt hopp till att ministerrådet också väljer att godkänna lagen i omröstningen som väntas ske i mars.

– Det är nu en formell sista omröstning kvar, som ska göras i ministerrådet i mars innan lagstiftningen fastställs. Det har varit många turer kring denna förordning och det är nu hög tid att klubba lagen och påbörja genomförandet, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF i en kommentar.

Fakta

Mål för EU:s naturrestaureringslag

  • Till 2030 återställa minst 20 procent av land- och havsområden som är i behov av restaurering. 
  • Till 2050 återställa alla ekosystem i behov av restaurering. 
  • Medlemsländerna ska konkretisera lagens mål i nationella restaureringsplaner där de får utrymme att anpassa till lokala förhållanden. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.