nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Shutterstock

Åtta av tio beredda betala för bättre miljö

En stor majoritet av svenskarna vill bidra till en bättre miljö. Sju av tio anser att sopsortering är det bästa sättet att bidra.

  • Annons 1

Det är opinionsföretaget Sifo, som undersökt svenskarnas attityd till olika miljö- och hållbarhetsfrågor på uppdrag av det kommunala elbolaget Telge Energi. Det visar sig bland annat att åtta av tio tillfrågade kan tänka sig att betala extra för att bidra till samhälle, klimat och miljö. Mest villiga att betala extra är västerbottningarna, minst lust har de som bor i Västmanland.

Sju av tio tycker att det är mycket viktigt att företag tar ansvar för miljö och klimat. Fler äldre än yngre har den uppfattningen. Lika många svenskar anser att det krävs politiska förändringar som gynnar konsumenter att själva agera.

– Det är positivt att se ett så starkt engagemang för miljö- och klimatfrågorna ute i landet. Det är dock oroväckande att så få har kunskap om elavtalets betydelse – att välja förnybar energi och energieffektivisera är en av de viktigaste sakerna man kan göra för miljö och klimat, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi.

Bara två av tio svenskar uppger att de tar ansvar för en bättre värld genom att konsumera el mer klimatsmart. Allmänt vill kvinnor i större utsträckning göra mer och ställer högre krav på hållbar konsumtion.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.