Allt om nya Iso 14001

Ledningssystem Större fokus på affärer och tuffare krav på engagemang från ledningen. Snart är Iso 14001:2015 här.
– De bästa i klassen klarar sig med några formella skrivningar medan andra måste göra desto mer, konstaterar Marcus Ihre på SIS.

Allt om nya Iso 14001

Det finns också en skrivning som handlar om miljöanpassning av produkter och uppmanar till att tänka ekodesign vid utformningen och på miljöbelastning under användning och återvinning.

Om standarden blir lättare att tillämpa eller inte tycker Marcus Ihre är svårt att svara på.

Den är fortfarande omfångsrik och det är inte färre krav än tidigare. Men för de som arbetar med flera ledningssystem blir det definitivt lättare. Den förra versionen är också mer färgad av ett industriellt perspektiv med skrivningar som utgår från tillverkande verksamheter. Den nya versionen är mer modern och bättre anpassad för industrier och tjänsteföretag.

– En ambition har varit att man inte ska slå undan benen för alla som redan har ett ledningssystem på plats och det tycker jag att man har lyckats med. Det handlar om kompletteringar, inte om att göra om processen, säger Marcus Ihre.

Sverker Thurén tror ändå att standarden kommer att bli lättare att tillämpa än tidigare.

– Det blir tydligare vad som är viktigt för affären. Det blir också enklare om man har mer än en standard.

 

Fakta

Om Iso 14001:2015

 • Iso 14001:2015 publiceras under sensommar eller början på hösten 2015. Den gamla standarden gäller i ytterligare tre år för att det ska finnas tid att ställa om.
 • 18 månader efter att den nya versionen publicerats kommer det inte att utfärdas nya certifikat mot den gamla standarden.
 • Revisorer kommer att behöva utbilda sig för att förstå vad förändringarna innebär i praktiken. Swedac kommer att granska att detta genomförs.

Fakta

Här är ändringarna i nya Iso 14001:2015

 • Här är ändringarna i nya Iso 14001: 2015
 • Gemensam struktur för alla ledningsstandarder. Minst 30 procent av all text ska vara gemensam.
 • Standarden ska vara lättläst och lätt att förstå.
 • Ökat fokus på ledarskap. Idag saknar många organisationer högsta ledningens engagemang.
 • Mer fokus på omvärldsfaktorer, intressenter och konkurrenter. Sammanhanget blir en viktig grund i miljöutredning och planering av ledningssystemet.
 • Ett riskbaserat angreppssätt med fokus på både hot och möjligheter.
 • Ökat fokus på den miljöpåverkan som ligger utanför organisationens ramar. Livscykelperspektiv och miljöprestanda är flitigt använda begrepp.
 • Fokus på miljöprestanda, det räcker inte längre bara med att förbättra själva det administrativa systemet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.