80 miljoner för kunskap om framtidens fordon

Bilindustrin står inför stora utmaningar. Nu avsätter Energimyndigheten 80 miljoner kronor till ett forskningsprogram som bland annat ska fokusera på el- och hybridfordon.

Transportsektorn står för över 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i landet. Det nya forskningsprogrammet Energieffektiva vägfordon som ska pågå mellan 2011 och 2015 ska fokusera på kunskapsuppbyggnad för framtidens fordon. Tanken är att programmet ska vara ett komplement till de mer marknadsnära satsningar som redan pågår i samarbete mellan myndigheten och fordonsindustrin, eftersom det riktar sig till universitet och högskola.

– Programmet kommer att spela en strategiskt viktig roll för utveckling av kunskap och kompetens inom området eftersom behovet av högutbildad personal växer. Vi ser det som en helt nödvändig satsning i arbetet för att nå visionen om ett fossilfritt samhälle, säger Greger Ledung vid Energimyndigheten.

Programmet innefattar bland annat olika hybridfordon, fordon med energieffektiva förbränningsmotorer för förnybara och fossila bränslen och olika tekniker för att minimera fordons bränsleförbrukning.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.