Miljonregn över fordonsforskning

Det formligen forsar pengar över forskningsprojekt som ska minska utsläppen från framtidens fordon. De senaste dagarna har en rad stora projekt fått ekonomisk finansiering. Att utveckla motorer som drivs med alkohol och metangas är ett sådant.

Totalt satsas nu 350 miljoner på 64 projekt inom FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. En stor satsning sker inom området electromobility, det vill säga utveckling av koncept, teknologier och infrastruktur för fordon där framdrivning helt eller delvis sker med hjälp av el.

Volvo Powertrain AB har exempelvis fått 24 miljoner kronor för projektet Slide In-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon.

– Vi kan vara på väg mot ett paradigmskifte inom elfordonsutvecklingen, säger Anders Lewald, enhetschef vid Energimyndigheten om beslutet.

Ytterligare ett forskningsprojekt inom Volvo Technology har fått 8,3 miljoner för att utveckla och testa olika fordonskombinationer. Syftet är att möjliggöra en radikal minskning av CO2-utsläppen, genom tyngre och längre lastbilar samt att att man minskar antalet körda lastbilskilometrar.

Scania får 30 miljoner för att, tillsammans med brasilianska VSE utveckla en ny generation alkohol- och gasmotor. Målet är en högre energieffektivitet än vad som nås med dagens kompressionsmotor men med ultralåga emissioner.

– Projektet greppar de två viktigaste områdena för att minska CO2-utsläppen från transportområdet energieffektivisering samt skifte från fossila till förnybara drivmedel, säger Peter Kasche vid Energimyndigheten.

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat & miljö och säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor. Under 2009 finansierades 156 projekt.

För en lista över fler finansierade projekt se: www.vinnova.se/ffi

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.