Mot framtidens hållbara mode

Mistra utlyser det nya forskningsprogram Mistra Future Fashion som ska ge svensk modeindustri ökad konkurrenskraft och kompetens om hållbarhet samt finna innovativa lösningar på de utmaningar modeindustrin står inför.

Mot framtidens hållbara mode

I en första fas på fyra år ska Mistra investera 40 miljoner kronor på forskning kring framtidens hållbara mode från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

De fyra fokusområdena i programmet är marknader och affärsmodeller, design och nya innovativa material, hållbar konsumtion och konsumentbeteenden samt policyinstrument.

– Ett helhetstänkande för miljö inom modesektorn är naturligtvis viktigt men också en stor utmaning. Programmet ska ge ett brett kunskapsunderlag för att på ett bra sätt lösa de frågor man står inför, säger Lars-Erik Liljelund, vd Mistra.

För att investeringen ska komma till nytta anser han att det är viktigt att aktörer från företag, akademin, förvaltning och organisationer samverkar.

Den 10 november hålls ett informationsmöte om programmet i Stockholm.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.