nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

180 000 olagliga avlopp i Sverige

Västernorrlands län är sämst och Jönköpings län är bäst på att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp, enligt en undersökning från VVS-Fabrikanterna.
I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem är 180 000 olagliga.

  • Annons 1

Miljö- och energidepartementet förbereder en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. I förslaget till lag ingår ett nytt krav på en oberoende kontroll av enskilda avlopp vart tionde år, men enbart för nya avloppsanläggningar.

Samtidigt finns det 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. 

– Kontroller är bra, men det är viktigt att de gäller både nya och gamla avloppsanläggningar. Vi har idag 180 000 enskilda avlopp som har varit olagliga sedan i slutet av sextiotalet och det skulle kännas absurt om de nya reglerna inte skulle gälla dem, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

Långsam åtgärdstakt

Enligt en undersökning som VVS-Fabrikanterna beställt och som besvarats av 288 av landets kommuner, beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp under 2016. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard. Bäst på att åtgärda enskilda avlopp är Jönköpings län med 4,32 procent och i botten ligger Västernorrlands län med 0,79 procent av beståndet.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson.

 Statistiken län för län

Skärmavbild 2017-03-23 kl. 11.10.51

Kommentarer

1 reaktion till “180 000 olagliga avlopp i Sverige”

  1. Bengt skriver:

    ”Åtgärderna” som är räknat av VVS-fabrikanterna baseras på givna avloppstillstånd i varje kommun. Detta innebär att statistiken likaväl visar exploatering utanför VA-nätet. Att inte tydligt ange hur statistiken är hämtad är nära nog att trixa med statistiken. Statistiken visar inte heller om enskilda avlopp ersatts av kommunalt VA…

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4