EU:s utsläppssystem snart i hamn

Utsläppshandel I veckan röstade EU-parlamentet om EU:s utsläppshandelssystem för 2021-3030. Förslaget får kritik från miljörörelsen.

Sedan 2015 har EU arbetat med en reform av EU:s handelssystem och i veckan röstade EU-parlamentet om hur systemet ska se ut mellan 2021-2030.

Parlamentet godkände EU-kommissionens förslag om att öka den så kallade linjära minskningsfaktorn med 2,2 procent, jämfört med 1,74 procent i den existerande lagstiftningen. Den linjära minskningsfaktorn är den årliga minskningen av krediter som utauktioneras i systemet. Det ska också vara möjligt att öka den linjära minskningsfaktorn till 2,4 procent från och med tidigast 2024.

Fonder

EU-kommissionen förelår också att två fonder ska inrättas och finansieras genom auktioner på utsläppsrätter. En moderniseringsfond ska hjälpa till att uppgradera energisystemen i medlemsstater med lägre inkomster och en innovationsfond ska bidra ekonomiskt till förnybar energi, teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, samt koldioxidsnåla innovationsprojekt.

Luftfartssektorn bör få omkring 10 procent färre utsläppsrätter jämfört med genomsnittet för 2014-2016, för att på så vis anpassa den efter andra sektorer. Intäkterna från auktionering av utsläppsrätter inom flygsektorn ska användas till klimatåtgärder inom EU och tredjeländer.

Parlamentet anser också att koldioxidutsläppen från sjöfarten ska redovisas. De föreslår inrättandet av en ” sjöfartens klimatfond” för att förbättra energieffektiviteten och stödja investeringar i innovativ teknik inom sektorn.

Kritisk miljörörelse

Omröstningen i parlamentet utmynnade visserligen i förbättringar, men systemet måste skärpas dramatiskt för att fungera kommenterar Naturskyddsföreningen och jämför kostnaden för ett ton koldioxid med att köpa en kopp kaffe med bulle.

– EU:s roll som internationell föregångare för klimatansvar och utvecklingen av ett modernt, fossilfritt samhälle är intimt förknippat med ekonomiska incitament att minska utsläppen. Idag stoppade de konservativa partierna försöket att skärpa systemet i enlighet med nivåerna satta i Paris. De enda som klappar i händerna nu är kol- och oljebolagen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Även Jakop Dalunde. Europaparlamentariker för Miljöpartiet och förhandlare för de europeiska gröna, är besviken och tycker att den årliga minskningen av utsläppssrätter är för liten.

–  Handelssystemet med utsläppsrätter är EU:s flaggskepp i kampen mot klimatförändringarna. Efter omröstningen idag är det dock fortfarande ett dysfunktionellt och svagt instrument. Trots alla utfästelser efter det historiska Parisavtalet verkar det som att alltför många ledamöter i Europaparlamentet fortfarande inte är beredda att gå från retorik till handling, säger Jakob Dalunde

Den 28 februari ska förslaget behandlas i ministerrådet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.