480 miljoner till klimatforskning

Kunskapen om miljö, klimat och energi ska öka genom det nystartade nordiska Toppforskningsinitiativet, TFI. Satsningen ligger under Nordiska ministerrådet, som samarbetar med flera nordiska aktörer, och har en budget på cirka 480 miljoner kronor under fem år. Medlen ska fördelas på sex temaområden: effektstudier och anpassning till klimatförändringar, klimatförändringens växelverkan med kryosfären, nanoteknik och energieffektivisering, integrering av storskalig vindkraft, hållbar bioenergi och koldioxidavskiljning och -lagring. De första utlysningarna väntas ske senare i år.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.