17 tips

Miljöarbete Miljö & Utvecklng har genomfört en undersökning där runt 200 hållbarhetsproffs delat med sig av sina bästa tips för att få driv i hållbarhetsarbetet. Här har vi samlat 17 av dem.

 1. Skapa tydliga mål och handlingsplaner. Följ upp dem.
 2. Ge månadsvis återkoppling på miljö- och hållbarhetsarbetet till dina kollegor. Det skapar intresse och engagemang.
 3. Visa på affärsnyttan, koppla till vision och kärnvärden.
 4. Gå in tidigt i processer med strategisk betydelse.
 5. Kombinera gärna ditt arbete som miljöchef med linjeansvar för att alltid vara mitt i affärerna och inte hamna som administratör.
 6. Om du inte ingår i ledningen, jobba för att det ska bli så.
 7. Skaffa dig en egen budget. Det ger handlingsfrihet.
 8. Se till att hållbarhetsarbetet integreras i hela arbetsstrukturen och på alla nivåer i organisationen.
 9. Skapa positiva allianser och få fler som inte har direkt med miljö att göra att bli aktiva i miljöarbetet. På så vis kan du sälja in det på alla nivåer i organisationen.
 10. Fånga upp förslag från medarbetare. Det stärker engagemanget i hela organisationen.
 11. Lyft fram bra och goda exempel på vad organisationen gör.
 12. Strunta i skrämselpropaganda. Koncentrera dig på vad varje medarbetare praktiskt kan bidra med.
 13. Koncentrera dig på saker som ger vinster i hela organisationen, både vad gäller miljö, ekonomi och PR.
 14. Genomför projekt i liten skala och visa på vilka förbättringar och besparingar som går att göra genom att genomföra dem i större omfattning.
 15. Logga utmaningar och påvisa problem. Föreslå ett utökat mandat som alternativ.
 16. Luta dig mot kundkrav.
 17. Var påläst, drivande och krävande!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.