nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Rapport: Sluta favorisera drivmedel

Sveriges biodrivmedelsproduktion skulle kunna tiodubblas och motsvara en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel, konstaterar forskare.

  • Annons 1

Idag tillverkas drygt 3 TWh biodrivmedel. Volymen skulle kunna öka till 25–30 TWh. Den slutsatsen drar forskarna i rapporten Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel som bildar underlag till den statliga utredningen Fossilfri fordonspark, FFF-utredningen.

Enligt forskarna kan man inte påstå att vissa biodrivmedel alltid är mer miljömässigt hållbara än andra då variationerna inom ett drivmedel kan vara större än skillnaderna mellan två olika.

– Mer avgörande är det vi kallar produktionssystemet, alltså vilka råvaror som utnyttjas, var de produceras och i vilka volymer, vad marken annars skulle kunna användas till, tillverkningsmetoder och hur biprodukter tas omhand, säger Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola och en av rapportförfattarna.

Därför bör Sverige inte favorisera drivmedel utan premiera de mest hållbara produktionssystemen. Som hållbara räknas de som är energieffektiva, ger stor växthusgasreduktion, uppfyller andra miljökrav och inte konkurrerar med dagens skogsindustri- och jordbruksproduktion.

Rapporten pekar också på att en kraftig ökad produktion av biodrivmedel i framtiden kan ske till ungefär samma kostnad som dagens inhemska produktionssystem då priset på skogsbiomassa för energiändamål har gått upp. Trots det anser forskarna att det är viktigt att satsa på storskaliga anläggningar då de kan ge stora minskningar av växthusgaser och rimlig produktionskostnad.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4