Ett hållbart ledarskap kräver svar på frågan varför

Almedalen Varför finns er verksamhet? Att kunna svara på frågan är mycket värt. Enligt forskning har organisationer som bygger in ett högre syfte i sin affär större förtroende, mer engagemang och bättre resultat. På Almedalen fick sju ledare dela med sig av sina tips.

Ett hållbart ledarskap kräver svar på frågan varför

Under rubriken Ledarskap med fokus på varför – en avgörande pusselbit för hållbar utveckling? fick sju företagsledare i en workshop tillsammans med sin publik diskutera sig fram till hur man förankrar ett högre syfte inom organisationen.

I gruppen med Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan, kom de fram till att samtal om varför organisationen finns skapar energi och delaktighet.

– Alla människor tänker på diskuterar existentiella frågor som vem är jag, varför finns jag till, det behöver även en organisation göra. Alla medarbetare behöver också känna att de bidrar till organisationen, få vara med och tänka på varför och på vilket sätt de bidrar, här är värderingar viktigt, säger han.

Anitra Steen, tidigare vd för Systembolaget och idag styrelseproffs, menar att det är viktigt hur verksamhetens vision formuleras. Den bör också innehålla en färdriktning för att få genomslag. För att få alla att ingå i den tror hon att det är viktigt att det finns en struktur för hur den genomförs. Men även att man för dagliga samtal om varför man jobbar som man gör och syftet med det.

– Här behöver alla chefer på alla nivåer handfast stöd för hur de ska föra dessa samtal och förankra visionen, tipsar hon.

Inre dialog om samhällsnytta

Alla ledare i panelen var överens om att kulturen och värderingarna är viktiga för att lyckas. Och det krävs att alla inom organisationen är bärare av visionen för att den ska få genomslagskraft. För att nå dit gäller det att alla funderar över sin roll och sitt uppdrag och att styrsystem ser till att uppsatta mål faktiskt nås.

– Det ger viktigt utbyte och bekräftelse till medarbetarna och organisationen, säger Karin Bodin, vd på Polarbröd och lägger till att alla ledare bör ha en inre dialog med sig själv där de funderar över sin och organisationens samhällsnytta.

Meg Tivéus, tidigare vd på Svenska Spel och idag styrelseproffs, anser att den som leder organisationen själv behöver personifiera visionen för att andra ska kunna bli kulturbärare. Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset, lyfter fram vikten av förebilder och tipsar om att rekrytera människor som kan leva visionen i verksamheten.

Och Karin Jarl-Månsson, vd på Eon Försäljning, sammanfattar det hela på ett enkelt sätt:

– Culture eat strategy for breakfast!

Prata så att alla förstår

Men det gäller att visionen inte bara blir fina ord utan att man pratar ord och begrepp som alla förstår och känner igen sig i. Det menar Svante Hagman, vd, NCC Construction Sverige, som också poängterar att det inte går att leda med handlingsplaner och strategier, utan att det handlar om att skapa en gemensam bild.

Elisabet Wennlund, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, lade till att det också handlar om att ta upp visionen direkt med nyanställda och att medarbetare får kontinuerlig återkoppling av organisationens resultat.

– Engagemang och stolthet går hand i hand.

På det hela taget var hela ledarpanelen och dess publik rörande överens som att det krävs att man jobbar enligt ett högre syfte som organisationen. Trots det lyftes det fram att väldigt få jobbar så här och att många har svårigheter med att förankra visionen.

– Det är svårt och komplicerat att få det levande men det handlar om att inte se visionen och affären som separata delar utan att bygga sin affärsidé runt sin vision, att faktiskt tjäna pengar genom sitt syfte. Folk som känner engagemang är mindre sjuka, har en bättre arbetsmiljö och presterar också bättre,avlsutar Tobias Fredberg, docent vid Chalmers.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.