Halleluja! En kyrka med miljöhänsyn

Energi På söndag invigs Sveriges första lågenergikyrka i Krokom. Psalmerna visas på storbildsskärm och ljuset kommer från LED-lampor.

Halleluja! En kyrka med miljöhänsyn

Krokoms nya kyrka har en energiförbrukning som är mindre än hälften av byggnormen för norrländska hus. De flesta som varit involverade i byggandet av kyrkan är från orten och miljö och närhet till bygden har varit viktiga utgångspunkter.

– Vi bygger för framtiden och det var viktigt att göra så liten miljöbelastning som möjligt, säger Mikael Sjödin, kyrkoherde, i ett pressmeddelande.

Kyrkan är papperslös vilket innebär att psalmer och texter visas på storbildsskärm på en nyskapad så kallad prediskänk. Kyrkväggarna är en halv meter tjocka och takisoleringen är också extra rejäl. Belysningen består av LED-lampor.

Energiförbrukningen beräknas till 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år, jämfört med Boverkets byggnorm på 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år för nybyggen i Norrland.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.