Verktyg för egenkontroll ska ge företagaren koll på miljön

För småföretagare med få anställa och lite resurser kan det vara svårt att hinna med miljöarbetet. Dessutom saknar många den kompetens som krävs. HUAB hållbarhetsutveckling har därför utvecklat ett webbaserat verktyg för egenkontroll som ska underlätta företagens miljöarbete.

Just en frustrerad småföretagare är faktiskt anledningen till att egenkontrollverktyget blev till.

– Företagaren ringde till mig för att be om råd, berättar Hans-Olof Henriksson på HUAB Hållbarhetsutveckling, och fortsätter:

– Efter att ha arbetat 25 år med kommunen riskerade han att förlora sitt avtal. Kommunens krav hade ändrats och för att få delta i deras upphandling krävdes nu ett miljöledningssystem eller att man arbetade aktivt med miljöfrågorna.

Egenkontroll

Företagaren visste inte hur han skulle gå till väga och samtalet fick Hans-Olof Henriksson att börja fundera över hur man på ett enkelt sätt kunde skapa ett hjälpande och utbildande miljöverktyg som stöd för småföretagare. Resultatet blev att i samarbete med Växjö kommun utveckla ett webbaserat miljöverktyg för egenkontroll för företag som inte är pliktskyldiga, det vill säga inte har några särskilda miljökrav att följa enligt miljöbalken, mer än att de ska ha ett systematiskt miljöarbete.

Verktyget för egenkontroll består av ett antal frågeformulär som företagaren fyller i. Exempel på frågor kan vara vad företaget har för rutin vid inköp av kemikalier eller om de förvarar sitt farliga avfall på ett miljöriktigt sätt. Är företagaren osäker på någon av frågorna finns mer utförlig information länkad till frågeformulären. Man kan även se exempel på hur andra gjort när de upprättat kemikalieförteckningar eller beskrivit sina inköpsrutiner. I webbverktyget finns också lagar och begreppsförklaringar beskrivna så att den som vill kan läsa på vad termer som varuinformationsblad eller hänsynsregler egentligen står för.

– Det finns rutinbeskrivningar och begreppsförklaringar så att även en ganska miljöokunnig person kan genomföra en egenkontroll av företagets miljöarbete, säger Hans-Olof Henriksson.

Företagen skickar sedan in sin egenkontrollbeskrivning till kommunen över internet. Informationen sparas år från år. Företagaren behöver endast göra uppdateringar om de genomför några ändringar i verksamheten. På så sätt minimeras dokumenthanteringen.

Lokalanpassa

Enskilda kommuner kan också lokalanpassa egenkontrollverktyget genom att lägga till eller ta bort information.

Enligt Hans-Olof Henriksson passar verktyget för alla typer av företag. Delar av frågeformuläret är allmänt, medan vissa delar är branschspecifika. Företagen betalar, beroende på storlek, 1000 kronor och uppåt årligen för att använda verktyget och även kommunen betalar en licenskostnad.

– Genom att företagen redovisar sitt miljöarbete skriftligt kan kommunen ägna sig åt tyngre saker än att kontrollera företagens systematiska miljöarbete. Det blir också lättare vid miljöhandläggarens besök om alla har samma dokument att diskutera kring, menar Hans-Olof Henriksson.

I startgroparna

Växjö kommun är först ut med att använda verktyget för egenkontroll och i höst väntar förhandlingar med ytterligare ett 20-tal kommuner. Malte Sandberg på Näringslivsenheten i Växjö, som också varit med och utvecklat verktyget, ska under hösten besöka ett 60-tal företag i kommunen för att prata miljöarbete och visa upp verktyget.

– Det här är ett enkelt sätt för företagen att få igång sitt miljöarbete och det är även ett sätt för dem att visa upp vad de gör. Jag hoppas att företagen blir intresserade, säger Malte Sandberg.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.