”Vd kommer inte tacka dig om du sitter tyst”

Ledarskap Bra ledarskap och framgång hänger ihop. Sist ut att dela med sig av sina bästa tips på bra miljöledarskap i ledningsgruppen är Pär Larshans, hållbarhetschef på Max.

”Vd kommer inte tacka dig om du sitter tyst”

Hur kan man bedriva miljöledarskap i ledningen på ett bra sätt?

– Det grundläggande är att det måste finnas en förståelse och ett stöd från vd. Därefter är det viktigt att frågan är återkommande på varje ledningsmöte så att detta inte är ett särintresse utan finns med i alla beslut. Dessutom är det alltid bättre att driva frågan på ett positivt sätt, lyfta de positiva exemplen internt och vara positivt pådrivande. Stöd från hela ledningsgruppen är sedan en förutsättning för att kunna implementera en miljösyn eller som jag hellre ser det, en hållbarhetssyn.

Vad finns det för möjligheter?

– Genom att vara positivt pådrivande så kommer samtliga avdelningschefer att själva hitta åtgärder, särskilt om de själva blir hjältar. Egen drivkraft kan bäst skapas genom positiv feedback. Genom en långsiktighet och att mäta samt hylla framgångarna så kommer en positiv utveckling att kunna fortsätta.

Att tänka på?

– Det finns självklart tillfällen då miljöfrågan också är ett krav, det är då viktigt att vara tydlig och särskilja från övrigt miljöarbete. Här behöver miljöchefen nyttja sin expertkunskap och stå på sig. Vd kommer inte att tacka dig om du sitter tyst efteråt. Det kan både handla om möjliga affärsrisker som kan förebyggas men dessutom rena lagkrav som behöver implementeras.

Tips?

– Se till att ha en nära dialog med vd, det är centralt att han eller hon löpande informeras och rubricera det gärna med följande rubriker så att det blir tydligt: 1) Affärsrisk/hot (konkurrentanalys, upphandlingskrav osv). 2) Lagkrav, ett måste. 3) Affärsmöjligheter, nya områden som kommer, både kort och i ett längre perspektiv.

Är det någon skillnad mellan att bedriva miljöledarskap i ledningsgruppen och i styrelsen?

– Miljöledarskap måste finnas även i styrelsen och det gäller att få styrelsen att se den viktiga strategiska frågan, det är deras roll. Där är både varumärkesfrågan, lagkraven och affärsnyttan viktiga beståndsdelar. Man måste också skilja på filantropi och affär. Det finns ägare som vill göra filantropiska insatser men det är inget som miljö- eller hållbarhetschef ska driva. De ska istället alltid ha både den kort- och långsiktiga affärsnyttan i fokus.

Läs även vilka råd Karin Bodin på Polarbröd och Eva Eriksson på Löfbergs har när det gäller miljöarbete i ledningsgruppen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.