Två miljarder till energieffektiviseringar

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler. Ägare till byggnader med lokaler där offentlig verksamhet bedrivs kan få stöd med upp till 30 procent av kostnaderna för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. För installation av solcellsystem utgår stöd med upp till 70 procent av kostnaderna.

Sammanlagt har regeringen avsatt 2 miljarder kronor för stödet, varav 100 miljoner kronor beräknas användas för installationer av solcellsystem. Stöd för installation av solcellsystem ges med upp till 5 miljoner kronor per byggnad. Sammantaget kan stöd ges med upp till 10 miljoner kronor per byggnad. Stödet gäller byggnader med offentlig verksamhet som undantagits från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagens bestämmelser.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.