Tätare samarbete för att säkra ekosystemen

Ekosystem Det ska bli lättare för företag att väga in värdet av ekosystemtjänster. Miljöminister Lena Ek har presenterat regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Tätare samarbete för att säkra ekosystemen
Stock.xchng

I slutet av förra veckan lämnade regeringen över propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” till riksdagen. Det är en strategi för hur den biologiska mångfalden ska stärkas och värdet av ekosystemtjänster ska synliggöras.

– Ett utökat och förbättrat samarbete med näringslivet, markägare och ideella organisationer är en viktig framgångsfaktor i arbetet för en stärkt biologisk mångfald, säger Lena Ek i ett pressmeddelande.

Nationell samordnare tillsätts

Propositionen ger förslag på insatser som ska leda till att ekosystemtjänsters värde i större utsträckning ska vägas in i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden. Till exempel i miljöräkenskaper, myndigheters planering och i utformningen av ekonomiska styrmedel. En större samverkan med näringslivet behövs för att få till nya affärsmodeller, standarder och innovationer. En särskild nationell samordnare för ekosystemtjänster föreslås arbeta med att få till denna integrering av ekosystemtjänster i näringsliv och offentlig sektor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.