Svenskar medvetna men uppgivna om hållbarhetsproblem

Klimat Lågkonjunkturen gör att andelen av svenskarna som är beredda på att betala extra för hållbara produkter och tjänster minskar. Samtidigt uppger nio av tio att de är beredda att ändra sin vardag för att bidra till hållbar omställning. Det visar en ny riksomfattande hållbarhetsundersökning

Svenskar medvetna men uppgivna om hållbarhetsproblem
Illustration: Adobe Stock

En ny riksomfattande undersökning visar att lågkonjunktur och höjda räntor fått svenskar att prioritera ner hållbara inköp. Ett exempel är att andelen som säger sig vara intresserade av att köpa elbil har minskat med 17 procentenheter det senaste året.

Undersökningen, som görs årlige av undersökningsföretaget Insight Intelligence på uppdrag av Elgiganten, Öresundskraft och Sodexo har genomförts sedan 2019 och årets resultat visar på ett antal tydliga förändringar. Rapporten ”Svenskar och Hållbarhet 2024” konstaterar bland annat en minskad förväntan på företags ansvar. Färre svenskar förväntar sig att företag tar ansvar för hållbar utveckling jämfört med tidigare år. Andelen som säger sig påvkeras av företagens hållbarhetsarbete i sina konsumtionsval har också minskat. 84 procent av svenskarna tycker att det är svårt att veta om företag är eller agerar hållbart.

Åtta av tio svenskar anser att det finns stora klimatproblem i världen idag, och sex av tio känner sig oroliga inför klimatutvecklingen. Samtidigt anser de flesta svenskar att marknadsföring som använder termer som ”naturligt”, ”klimatneutralt”, ”klimatsmart” och ”netto noll” inte är trovärdiga. Enligt undersökningen finns det också en växande trötthet kring hållbarhetstemat, särskilt bland de yngsta, som i högre grad känner sig uppgivna och likgiltiga inför klimatutvecklingen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.