Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Standarder för klimatkompensation

Klimat 99 procent av alla projekt som levererar koldioxidkrediter är idag certifierade enligt en oberoende standard, men man brukar prata om två marknader, den frivilliga och den reglerade.

Standarder för klimatkompensation

Den reglerade kallas för CDM-systemet och instiftades som en åtgärd under Kyotoprotokollet. Syftet var att låta industriländer minska sina koldioxidutsläpp genom projekt i utvecklingsländer, som ett alternativ till mer kostsamma utsläppsminskningar i de egna länderna. Inom den reglerade marknaden ingår också handel med utsläppsrätter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Den frivilliga marknaden innefattar en rad olika standarder med projekt för klimatkompensation som granskas av andra aktörer, ofta frivilligorganisationer. Här är det vanligt med projekt som bidrar till fler av FN:s hållbarhetsmål än just utsläppsminskning.

Läs mer: Guide om klimatkompensation

Gemensamt för alla standarder är att utsläppsminskningar ska vara mätbara, de ska vara verifierbara av tredje part, de ska vara spårbara och krediter ska annulleras i offentliga register. Utan finansieringen från klimatkompensation skulle projekten heller inte ha blivit av.

Läs mer: Fyra tips för klimatkompensation

Några vanliga standarder: 

CDM: Lanserades i samband med Kyotoprotokollet. Syftet var att industriländerna som anslutit sig till avtalet skulle kunna minska sina utsläpp genom klimatkompensation i utveclingsländer. Vanligt förekommande är exempelvis vindkraftparker.

Gold Standard: Bakom denna står ett flertal frivilligorganisationer, bland annat WWF. Projekt med denna stämpel uppfyller flera hållbarhetsmål.

VCS: En standard som har utvecklats under ledning av World Economic Forum. Bakom denna står även World Business Council for Sustainable Development. Jobbar med allt från vind till skogsprojekt. 

CCB Standards: Är framförallt en tilläggsstandard, vanligen till CDM och VCS för att verifiera att projekten har en social och miljömässig nytta. Sedan 2014 drivs den av VCS.

Plan Vivo: Fokus på fattigdomsbekämpning och ekosystemtjänster genom reducering av växthusgaser i form av hållbart skogsjordbruk och trädplanering. Koldioxid binds i biomassan genom fotosyntesen när träden växter.

Fair Climate Standard: Standard från Fairtrade som lanserades i december 2015 i samband med Parisavtalet och syftar till att sätta ett minipris på hur mycket pengar som måste gå direkt till projekten.

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.