Standard banar väg för energieffektiva byggnader

Byggbranschen Nu kommer del tre i standardserien SS 24300 för energiklassning av byggnader.

Del tre som nu enligt SIS publiceras inom kort, handlar om klassning av miljöpåverkan. Den specificerar bland annat indikatorer som är relevanta när det gäller miljöpåverkan från en byggnads energianvändning. Dessutom specificerar den metoder för att bestämma indikatorvärden. Andra delar som ingår är gränsvärden vid energiklassning och regler för att göra energiklassning. Standarden slår också fast vad som ska ingå i ett intyg för klassning av energianvändning.

– Det är en tydlig märkning när det gäller energiprestanda. Syftet är att driva på utvecklingen mot energieffektiva fastigheter. Det ger också en bekräftelse på det arbete som byggherrar och fastighetsägare utför, säger Navid Gohardani, teknologie doktor och projektledare på SIS.

Standarden gäller för både för nya hus och för befintliga hus. Den anger att det ska finnas en klassning på en 7-gradig skala, från A till G.

Bakgrund

Standarden är del tre i en serie och har namnet, SS 24300-3. Den ingår i serien SS 24300 som slår fast en tydlig energiklassning av byggnader.

Del 2 i serien, SS 24300-2, som handlar om klassning av energianvändning är samtidigt på väg att revideras. Den nuvarande versionen fastställdes i oktober 2012 men den ska revideras för att följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, Boverkets byggregler samt Boverkets förslag på skärpta energikrav för flerbostadshus.

Läs mer om SS 24300-3 här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.