”Skryt om det du är hyfsat hållbar på”

Kommunikation Vem är bäst på hållbarhet? Svaret blir olika beroende på vem man frågar, konstaterar Jessica Cederberg Wodmar. De som är bäst på att berätta om sitt hållbarhetsarbete vinner allmänhetens förtroende.

”Skryt om det du är hyfsat hållbar på”

Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetscoach och författare till boken Hyfsat hållbar, ställde frågan ”Vem är mest hållbar?” till 50 hållbarhetsexperter och 500 ”vanliga” personer. Svaren hon fick skilde sig väldigt mycket åt. Till exempel rankade allmänheten H&M högst i klädbranschen, medan experterna ansåg att Klättermusen är det mest hållbara företaget. När det gäller livsmedelsproducenter hamnar Coca-Cola högst upp på allmänhetens lista, medan experterna sätter Unilever främst. Resultatet förvånar inte Jessica Cederberg Wodmar.

Coca-Cola duktiga

Från boken "Hyfsat hållbar"
Från boken ”Hyfsat hållbar”

– De som uppfattas som mest hållbara av allmänheten är de som berättar mest om sitt arbete, säger hon.

Experter på hållbarhetsområdet håller sig ajour, läser hållbarhetsredovisningar och går på seminarier. Men de flesta svenskar har inte tiden eller intresset att läsa på, utan uppfattar bara tydliga budskap som kommuniceras ut från företag eller organisationer. Jessica Cederberg Wodmar nämner Coca-Cola som ett exempel. De har varit duktiga på att berätta om sin ”plant bottle” som delvis är gjord av växtmaterial.

– De har tjänat på det. Men Coca-Cola har fortfarande enorma hållbarhetsutmaningar på andra områden, till exempel vattenförsörjning i vissa länder.

Skryt mer

Jessica Cederberg Wodmars tips till alla hållbarhetschefer är att våga berätta om det man gör bra.

– Skryt om det som du är hyfsat hållbar på, och var tydlig i din kommunikation! Ingen är färdig med allt, man har alltid delar kvar i hållbarhetsarbetet. Jag tror att det finns en rädsla för att bli anklagad för skönmålning eller grönmålning. Den rädslan är så pass stor att man avstår från att berätta.

Fakta

Så här gjordes undersökningen:

50 experter svarade på en webbenkät. Bland experterna finns hållbarhetschefer som Christina Lindbäck på NCC och Pär Larshans på Max men även kommunikationsexperter som Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication och Ylva Rylander, kommunikationschef på SEI.

Alllmänheten representeras av 500 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldrarna 16-79 och undersökningen gjordes av Sifo.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter