Regeringen ger EU bakläxa

Energi Regeringen saknar skarpa förslag i EU:s Grönbok för klimat- och energipolitik till 2030 och efterlyser en mer fördjupad analys av för- och nackdelar med energipolitiska mål.

Den 27 mars 2013 presenterade kommissionen sin grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 som ska staka ut vägen för en ny uppgörelse kring energi- och klimatpolitiken bland EU:s medlemsländer. I regeringens nya faktapromemoria framgår Sveriges position i förhandlingarna om nya klimat- och energimål i EU för 2030. Regeringen noterar kommissionens analys, att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom unionen och att utvecklingen av förnybar energi riskerar att bromsa kraftigt efter 2020 om inga nya mål beslutas. Men innan det sätts nya mål för förnybar energi anser regeringen att detta bör analyseras vidare.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, är besviken på regeringens ställningstagande.

– Det är djupt olyckligt att regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål för förnybar energi. Detta hämmar den förnybara elproduktionen i EU och Sverige, vilket drabbar både klimatet och den industriella tillväxten, säger Annika Helker Lundström i en kommentar till regeringens faktapromemoria.

Läs regeringens faktapromemoria här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.