Rapport: Så mycket ökar försäljningen av klimatkompensation

Klimat Försäljningen av frivillig klimatkompensation till svenska företag ökar kraftigt, enligt en ny undersökning. Företagens växande oro för klimatförändringen pekas ut som en förklaring till utvecklingen.

Rapport: Så mycket ökar försäljningen av klimatkompensation
Foto: Adobe Stock.

Marknaden för frivillig klimatkompensation fortsätter att växa. Enligt Sustainergies årliga undersökning såldes mer än fem gånger så mycket klimatkrediter 2022, jämfört med för fem år sedan. Jämfört med 2021 ökade den totala sålda volymen med 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, eller 50 procent.

Även om marknaden vuxit kraftigt är den fortfarande blygsam i jämförelse med de totala utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige, vilket är cirka 48 miljoner ton per år.

Undersökningen har genomförts i samarbete med, och baseras på klimatkompensationen från, Zero Mission, Atmoz och South Pole, som är tre av de ledande aktörerna inom klimatkompensationsmarkanden i Sverige.

Därför ökar försäljningen

Undersökningen svarar också på vad som kan ligga bakom den kraftiga ökningen. En förklaring som pekas ut är företagens växande oro, samt kunskap, kring klimatförändringarna. Zero Mission, Atmoz och South Pole uppger att de alla ser att allt fler företag vill sätta vetenskapliga mål och utforma strategier för att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

För att lyckas menar de att många börjar inse att det inte räcker med att minska de egna utsläppen, och därför använder sig av klimatkompensation som komplement.

Utveckling av kompensationsprojekt i Sverige

Klimatkompensationen som har sålts sker genom projekt i utvecklingsländer som syftar till att påskynda deras klimatomställning. Det handlar bland annat om att effektivisera spisar, bevarande eller återskapande av skog och främjande av förnybar energi.

Enligt företagen är projekten certifierade och tredjepartsgranskade med krav på att klimatnyttan ska vara spårbar, verifierbar, additionell, mätbar och beständig. De lyfter också att mer regionala projekt, i Sverige och Europa, är konstant utveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.