PVC-företag med miljöansvar uppmärksammas

Nu kan allmänheten se vilka europeiska tillverkare av PVC-produkter som ta ansvar för återvinning. Den nystartade fonden Vinyl Foundation ska underlätta och ge en mer rättvis finansiering av PVC-branschens frivilliga miljöåtaganden genom Vinyl 2010.

Både producenter och tillverkare har investerat i Vinyl 2010 som är en frivillig överenskommelse för de som arbetar för en hållbar framtid inom industrin i Europa. Finansieringen ska stödja återvinningen av PVC och genom att visa upp de företag som tar ansvar tror man att deltagandet kommer att bli större.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.