Miljöavgift för fönsterglas föreslås

Varje år byts 1,2 miljoner fönster i Sverige. Bara en bråkdel av dem återvinns idag. PCB, som finns i vissa isolerfönster, utgör det stora hindret eftersom det krävs mycket manuell hantering att sortera ut och omhänderta det. En lösning på problemet skulle kunna vara en miljöavgift. Det föreslår Avfall Sverige i en rapport. Miljöavgift tillämpas sedan flera år i Norge med goda resultat. En miljöavgift på för närvarande 15 norska kronor per isolerfönster läggs på priset till konsumenten. Avgiften finansierar sedan alla behandlings- och transportkostnader för att ta hand om avfallet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.