-->

Gigantiska utsläpp från ratad mat

Den mat som svenska hushåll slänger ger varje år ett utsläpp på 1,9 miljoner ton koldioxid. Det är lika mycket utsläpp som 700 000 bilar eller 460 000 oljeeldade villor genererar.

Varje svensk slänger cirka 100 kilo fullt ätlig mat per år eller totalt 900 000 ton. På sin väg från åkern till slaskhinken har maten gett upphov till cirka 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, helt i onödan, enligt uppgifter från forskningsinstitutet SIK som skrivit en rapport på ämnet i uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

– Det är inte rimligt att vi producerar, förädlar och transporterar så mycket mat för att sedan slänga den. Det är bra att vi nu har lyckats få fram en siffra på hur omfattande den här onödiga miljöpåfrestningen är, även om siffran är en grov uppskattning, säger Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor vid Konsumentföreningen i Stockholm

Studien som inte är inte en detaljerad analys utan ger snarare en översiktlig bild av situationen, bygger bland annat på en engelsk rapport som visar att det som slängs mest är grönsaker, frukt och bröd och att den äldre generationen slänger lika mycket mat som den yngre.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.