Fritidsresor förbättrar sin it-hantering

Fritidsresor har tecknat ett avtal med Atea som ska ta hand om uttjänta datorer, skrivare och skärmar från Fritidsresors cirka 600 medarbetare. Utrustningen samlas in och sorteras, sådant som fungerar får förlängd

livstid genom att det säljs vidare till exempelvis skolor, medan defekt utrustning ska skrotas på ett miljösäkert sätt.

– Hos tjänsteföretag står it för en betydande del av miljöpåverkan, bland annat upp till hälften av energiförbrukningen. Att ta hand om uttjänta it-produkter är ofta ett bortglömt ansvar. Jag är glad att Fritidsresor väljer att arbeta miljösmart, säger Björn-Erik Karlsson, regionchef för Atea Sverige AB.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.