Politiker, agera nu!

Snart kommer sanningens minut för regeringen Reinfeldts klimatpolitik. I början på nästa år ska en klimatproposition läggas på bordet. Agera nu, klimatkrisen kräver omedelbara åtgärder, skriver Svenska Naturskyddsföreningen.

Politiker, agera nu!

Under den tid regeringskansliets tjänstemän arbetat med klimatpropositionen har forskarna kunnat konstatera att problemet är än värre än man tidigare trodde. I sommar smälte Arktis is mer än en tredjedel av vad som är normalt. Det betyder att mindre solstrålar reflekterades ut och uppvärmningen ökade. Metangas som är en mycket stark växthusgas läcker från tundran. Mätningar av halten koldioxid i atmosfären visar på högre halter än FN:s klimatpanel har haft i sina värsta scenarier. Samtidigt ökar utsläppen av koldioxid mer och mer.

Konsekvenserna handlar inte bara om mer regn, höjd havsvattennivå och varmare somrar. Nej, det handlar om att förutsättningarna för miljontals, kanske miljarder människor att leva och försörja sig på den här planeten inom kort kommer att bli mycket svåra. Det handlar om enorma befolkningsförflyttningar med konflikter som följd. Det handlar om matbrist och svåra oväder. Naturskyddsföreningen har tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet under året ställt ett krav på våra politiker. Agera Nu! Klimatkrisen är akut och den kräver omedelbara åtgärder. Därför initierade vi tillsammans en namninsamling över hela landet – som nu lämnats över till statsminister Reinfeldt. Bakom kraven står ett stort antal företag, fackförbund, organisationer, ledande politiker och tusentals enskilda. Kravet är ett kraftfullt svenskt stöd för överföring av grön teknik till utvecklingsländerna och för hjälp att klara klimatförändringarna, ett svenskt mål att minska utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020. För hur mycket vi än stödjer åtgärder i utvecklingsländerna så har vi vår egen hemläxa och vår egen omställning kvar att göra. I november 2008 gjorde Veckans Affärer en enkätundersökning som skickats till Sveriges 500 största företag. 420 av dessa ser affärsmöjligheter i sitt klimatarbete.

Den svenska regeringens beslut är viktigt globalt. En ambitiös svensk klimatpolitik är viktig för att visa ledarskap som ordförandeland i EU som i sin tur är en viktig aktör för att får till ett kraftfullt klimatbeslut vid det internationella klimatmötet i Köpenhamn i december 2009. Att minska på det svenska oljeberoendet leder också till ökad konkurrenskraft och minskande samhällskostnader när oljepriset successivt stiger. Det gör att det kortsiktiga ekonomiska intresset sammanfaller med det globalt nödvändiga.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.