Parasit har satt vattenfrågan i fokus

Rent dricksvatten tas för givet i Sverige. Men efter att vattenparasiten Cryptosporidium attackerat både Östersund och Skellefteå har vattenfrågat seglat upp och blivit högaktuell. Nu måste företag och kommuner börja värja sig mot klimatförändringar och kemikalier.

De flesta på vattenseminariet hos tankesmedjan Fores är överens om att vattenparasiten i de två städerna har varit en väckarklocka och att vattenfrågan måste vara högre på den politiska agendan. Men det är inte bara parasiter som kan hota Sveriges dricksvatten.

– Rent vatten är grunden för näringslivets och lantbrukets överlevnad. Vi tar vattenfrågan för givet idag men klimatförändringar visar att det kommer tuffare tider, säger Lena Söderberg, vd på Svenskt vatten på ett vattenseminarium hos Fores.

Matrin Ström, avdelningschef på Boverket, anser att vi inte ska sluta ta rent vatten för givet då vi har kunskap och teknik för att hantera frågan.

– Men vi måste sprida kunskapen, planera, vara proaktiv och tänka nytt för att kunna fortsätta ta det för givet, säger han.

Lena Söderberg nämner andra risker som kan förstöra vattentäkterna, bland annat översvämningar, kemikalier, vattenbrist och hårda regn som kan skapa föroreningar.

Många röster

Gunilla Glasare, chef för avdelning tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, pekar på att 200 av 290 kommuner har ett aktivt vattenarbete idag men framhäver att det är av vikt att hela Sverige tar ansvar för att förbereda sig för eventuella problem.

Men risken är stor att är att vattenfrågan hamnar mellan stolarna. I dag delas det centrala myndighetsansvaret för dricksvatten mellan Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Vattenmyndigheterna, Socialstyrelsen, Boverket och Livsmedelsverket. Fler än fem olika departement har hand om dricksvattenfrågor. Sofia Jöngren, politiskt sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, påpekar att ännu ett problem är att vattenfrågan ofta blir teknisk och att det är en risk att debatten blir för smal och detaljerad istället för att ge sig på de stora utmaningarna.

– Det behövs bättre kommunikation om vattenproblematiken, dialog och personliga möten, säger Sofia Jöngren.

Gunilla Glasare håller med:

– Det är bra om kommuner jämför sitt vattenarbete med varandra och jobbar med riskanalyser.

När det gäller utsläpp till vatten menar Lena Söderberg att industriutsläpp egentligen är en regional fråga och på frågan om Boverket funderat över utsläpp från material som innehåller bland annat den hormonstörande kemikalien bisfenol i exempelvis rör och ledningar svarar Martin Ström:

– Det finns inga sådana krav idag och det är inte heller på gång. Vi vill veta mer om bisfenols påverkan och det är möjligt att krav kommer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.