Havsmiljöarbetet får underkänt

Östersjöländerna får kritik för av WWF för att de inte når upp till de åtaganden de lovat att genomföra för att skydda havsmiljön. Sverige och Tyskland klarar sig, trots sågningen, bäst.

Havsmiljöarbetet får underkänt

Det är rapporten Baltic Sea Scorecard som med hjälp av ett poängsystem granskar ländernas uppfyllda åtaganden. Rakningen har skett utifrån hur länderna levt upp till överenskommelser inom områdena övergödning, miljögifter, bevarande av biologisk mångfald, sjöfart och integrerad havsförvaltning. Största framsteg i helhet har gjorts inom området miljögifter. Sämst är länderna på att arebta med övergödning och bevarande av biologisk mångfald.

Sverige och Tyskland är bäst på att uppfylla internationella och regionala överenskommelser och får drygt 36 poäng av 79 möjliga.

– Sverige är bäst i klassen när det gäller att genomföra miljöåtaganden för sjöfarten och integrerad havsförvaltning – framför allt för arbetet med att införa en ny samlad Havs- och Vattenmyndighet. Vi ligger däremot i botten när det gäller att bevara biologisk mångfald. Tyskland visar på framsteg när det gäller minskning av närsalter och övergödande ämnen, säger Åsa Andersson, Östersjöchef på WWF.

WWF delade även ut utmärkelsen Baltic Sea Leadership Award som i år gick till Axel Wenblad, före detta generaldirektör på Fiskeriverket för sitt engagemnag och arbete med en ny havsplaneringslagstiftning i Sverige.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.